መጽሓፍ ቅዱስ (Passage lookup)

መድለዪ ቃላት (Keyword search)

መነጻጸሪ ጥቕሲ (Cross reference)

መድለዪ ብኣርእስቲ (Topic search)

Browse by letter (More than 5,000 topics available):

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z · See all

ስእላዊ ጥቕሲ (Verse illustration)

ጥቕሲ ነዛ መዓልቲ

ገና ድኹማት ከሎና፡ ክርስቶስ ብጊዜኡ ምእንቲ ዓመጽቲ ሞተ። ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዚመውት እኳ ዚርከብ ኣይመስልን፡ እንድዒ ኣብ ክንዲ እቲ ጽቡቕ ዝገበረሉ ኺመውት ዚደፍርሲ ምናልባሽ ኣይምተሳእነን ይኸውን፡ ግናኸ ንሕና ገና ሓጥኣን ከሎና፡ ክርስቶስ ኣብ ክንዳና ሞይቱ እዩ እሞ፡ ኣምላኽ እታ ፍቕሩ ንኣና በዚ የርኢ ኣሎ።
ሮሜ 5:6-8

መደባት ምንባብ መጽሓፍ ቅዱስ (Bible Reading Plans)