1 ምድሪ ምድሪ ብዘላ ብሓደ ቛንቋን ብሓደ ንግግርን ነበረት።

2 ኰነ ድማ፡ ንምብራቕ ኣቢሎም ምስ ተጓዕዙኣብ ኣብ ምድሪ ሲነኣር ጐልጐል ረኸቡኣብኡ ኣብኡ ድማ ኣብኡ ድማ ተቐመጡ

3 ንሓድሕዶም ድማ፤ ክላ ክላ ግዳጡብ ንስራሕ እሞ ብሓዊ ብሓዊ ንድፈኖተባሃሀሉ፡ እሞ ጡብ ኣብ ክንዲ ክንዲ እምኒጸብሪ ኸኣ ኣብ ክንዲ ኖራ ዀነሎም።

4 ሽዑ ድማ፡ ክላ ክላ ግዳኣብ ኣብ ልዕሊ ኣብ ልዕሊ ገጽ ኵላ ኵላ ምድሪ ምእንቲ ፋሕ ፋሕ ከይንብልሲከተማን ርእሱ ሰማይ ሰማይ ዝጥንቍር ግምብን ንስራሕስምና ኸኣ ነጸውዕ፡ በሉ

5 እግዚኣብሄር ከኣ ነቲ ደቂ ሰብ ዝሰርሕዎ ዝነበሩ ኸተማን ግምብን ኪርኢ ወረደ

6 እግዚኣብሄር ድማ፡ እንሆ፡ ኵላቶም ሓደ ዝዘረባኦም ሓደ ህዝቢ እዮም። መጀመርታ ግብሮም ከኣ እዚ እዩ። ሕጂ ድማ ኪገብርዎ ኢሎም ዚህቅንዎ ዘበለ ዚኽልክሎም የልቦን

7 እምበኣር ማንም ንዘረባ ብጻዩ ምእንቲ ኸይሰምዕሲንዑ ንውረድ፡ ኣብኡ ኸኣ ዘረባኦም ንደባልቕ፡ በለ።

8 እግዚኣብሄር ድማ ካብኡ ናብ ልዕሊ ልዕሊ ገጽ ኵላ ኵላ ምድሪ ፋሕ ፋሕ ኣበሎምምስራሕ እታ ኸተማ ኸኣ ገደፉ

9 እግዚኣብሄር ኣብኣ ቛንቋ ዅላ ምድሪ ፋሕፋሕ ስለ ዘበለ፡ ስም እታ ኸተማ ባቤል ተባህለ፡ ካብኣ ኸኣ እግዚኣብሄር ናብ ልዕሊ ልዕሊ ገጽ ኵላ ኵላ ምድሪ በተኖም

10 ወለዶ ሴም እዚ እዩ፡ ሴም ወዲ ሚእቲ ዓመት ኰነ፡ ክልተ ክልተ ዓመት ድሕሪ ማይ ማይ ኣይሂ ኸኣ ንኣርፋክሳድ ወለደ

11 ሴም ድማ ድሕርቲ ንኣርፋክሳድ ምስ ወለደሓሙሽተ ሚእቲ ዓመት ገበረኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ

12 ኣርፋክሳድ ድማ ሰላሳን ሓሙሽተን ዓመት ገበረንሻላሕ ከኣ ወለደ

13 ኣርፋክሳድውን ንሸላሕ ምስ ወለደድሕሪኡ ኣርባዕተ ሚእትን ሰለስተን ዓመት ገበረኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።

14 ሸላሕ ከኣ ሰላሳ ዓመት ገበረንዔበር ወለደ

15 ሸላሕ ንዔበር ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡኣርባዕተ ሚእትን ሰለስተን ዓመት ገበረኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።

16 ዔበር ድማ ሰላሳን ኣርባዕተን ዓመት ገበረንፌለግ ከኣ ወለደ

17 ዔበር ንፌሌግ ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ኣርባዕተ ሚእትን ሰላሳን ዓመት ገበረኣወዳትን ኣዋልድን ድማ ወለደ።

18 ፌሌግ ከኣ ሰላሳ ዓመት ገበረንረጉ ወለደ

19 ፌሌግ ንረጉ ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡ ክልተ ክልተ ሚእትን ትሽዓተን ዓመት ገበረኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።

20 ረጉ ድማ ሰላሳን ክልተን ዓመት ገበረንሴሩግ ከኣ ወለደ

21 ረጉ ንሴሩግ ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡ ክልተ ክልተ ሚእትን ሾብዓተን ዓመት ገበረኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።

22 ሴሩግ ድማ ሰላሳ ዓመት ገበረንናሆር ከኣ ወለደ

23 ሴሩግ ንናሆር ምስ ወለደ ኸኣ፡ ድሕሪኡ ክልተ ክልተ ምእቲ ዓመት ገበረኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።

24 ናሆር ድማ ዕስራን ትሽዓተን ዓመት ገበረንታራ ኸኣ ወለደ

25 ናሆር ንታራ ምስ ወለደ ድማ፡ ድሕሪኡ ሚእትን ዓሰርተው ዓሰርተው ትሽዓተን ዓመት ገበረኣወዳትን ኣዋልድን ከኣ ወለደ።

26 ታራ ድማ ሰብዓ ዓመት ገበረንኣብራምን ንናሆርን ንሃራን ወለደ

27 ወለዶ ወለዶ ታራ ወለዶ ታራ ኸኣ ወለዶ ታራ ኸኣ እዚ ወለዶ ታራ ኸኣ እዚ እዩታራ ንኣብራምን ንናሆርን ንሃራንን ወለደ። ሃራን ድማ ንሎጥ ወለደ።

28 ሃራን ከኣ ኣብ ኡር ናይ ከለዳውያን ኣብታ እተወልደላ ምድሪ ኣብ ቅድሚ ኣቦኡ ታራ ሞተ

29 ኣብራምን ናሆርን ድማ ኣንስቲ ኣእተዉስም ሰበይቲ ኣብራም ሳራይ እዩ፡ ስም ሰበይቲ ናሆር ድማ ሚልካጓል ሃራን፡ ኣቦ ሚልካን ኣቦ ዪስካን እዩ።

30 ሳራይ ከኣ መኻን ነበረት እሞ ውሉድ ውሉድ ኣይነበራን

31 ታራ ድማ ንኣብራም ወዱንንሎጥ ወዲ ሃራን ወዲ ወዱን፡ ንሳራይ ከኣ ሰበይቲ ሰበይቲ ወዱ፡ ሰበይቲ ኣብራም ወዱ ወሰደ፡ ካብ ኡር ናይ ከለዳውያን ናብ ምድሪ ከነኣን ኪኸዱ ብሓደ ወጹ። ናብ ካራን ድማ መጹ፡ ኣብኣ ኸኣ ተቐመጡ

32 ዕድመ ታራ ድማ ክልተ ክልተ ሚእትን ሓሙሽተን ዓመት ኰነ። ታራ ኸኣ ኣብ ካራን ሞተ