1 ድሕርዚ ነገርዚ ቓል እግዚኣብሄር ብራእይ ከምዚ ኢሉ ናብ ናብ ኣብራም መጸ፡ ኣብራም፡ ኣይትፍራህዋልታኻ ኣነ እየ፡ ዓስብኻ ኣዝዩ ኺበዝሕ እዩ።

2 ኣብራም ከኣ፡ ዎ እግዚኣብሄር ጐይታይ፡ ኣነ ውሉድ ውሉድ ዜብለይ እኸይድ አሎኹ፡ ወራስ ቤተይ ዚኸውን ድማ ንሱ ኣልኣዛርበዓል በዓል ደማስቆ፡ እዩ፡ እንታይሞ እንታይሞ ኽትህበኒ ኢኻ፧ በለ

3 ኣብራም ከኣ፡ ገለ ዘርኢ ኣይሀብካንን፡ እንሆ ድማ ሓደ ኣብ ኣብ ቤተይ እተወልደ ኺወርሰኒ እዩ፡ በለ

4 እንሆ እንሆ ኸኣ እንሆ ኸኣ ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ከምዚ ኢሉ ከምዚ ኢሉ ናብኡ ከምዚ ኢሉ ናብኡ መጸኣይፋሉንኣይፋሉን፡ ካብ ኣይፋሉን፡ ካብ ከስዔኻ ኣይፋሉን፡ ካብ ከስዔኻ ዝወጸ እዩ ዚወርሰካ እምበር፡ እዝስ እዝስ ኣይወርሰካን እዝስ ኣይወርሰካን እዩ

5 ንግዳም ኣውጺኡ ድማ፡ ንሰማይ ጠምትምቝጻሮም እትኽእል እንተዄንካ፡ ከዋኽብቲ ቝጸር፡ በሎ። ዘርእኻውን ከምኡ ኪኸውን እዩ፡ በሎ

6 ብእግዚኣብሄር ከኣ ኣመነ፡ ንሱ ድማ ንጽድቂ ቘጸረሉ

7 ድማ፡ እዛ እዛ ምድሪ እዚኣ ንርስቲ ኽህበካ ኢለ ኻብ ኡር ከለዳውያን ዘውጻእኩኻ ኣነ ኣነ እግዚኣብሄር እየ፡ በሎ

8 ንሱ ኸኣ፡ ኣታ እግዚኣብሄር ኣምላኽ፡ ኣነ ነዚኣ ኸም ዝርስተያ ብምንታይ ክፈልጥ እየ፧ በሎ

9 ንሱ ድማ፡ ሰለስተ ዓመት ዝገበረት ኣርሕን ሰለስተ ዓመት ዝገበረት ጤልን ሰለስተ ዓመት ዝገበረ ድዑልን ምስ እዚ ኸኣ ባሬቶን ርግብን ኣምጽኣለይ፡ በሎ

10 ነዚ ዅሉ ኣምጺኡ ድማ ኣብ ኣብ ፈፍርቂ ቘረጾነቲ ፈፍርቂ ኸኣ ንሓድሕዱ ኣመናጺሩ ኣቐመጦ፡ ነተን ኣዕዋፍ ኣዕዋፍ ግና ኣይቈረጸንን።

11 ናብቲ ናብቲ ስጋ ድማ ኣሞራታት ወረዱ፡ ኣብራም ግና ይሰጎም ይሰጎም ነበረ

12 ጸሓይ ክትዓርብ ከላ ድማ ንኣብራም ከቢድ ከቢድ ድቃስ ወደቖ። እንሆ ኸኣ ናይ ብርቱዕ ጸልማት ስምባድ ወደቖ።

13 ንኣብራም ድማ በሎንዘርእኻ ኣብ ዘይምድሮም ስደተኛታት ኰይኖም ከም ዝገዝእዎምኣርባዕተ ሚእቲ ዓመት ድማ ከም ዜጨንቕዎም፡ ኣርጊጽካ ፍለጥ

14 ነቲ ዚግዝእዎ ህዝቢ ድማ ኣነ ክፈርዶ እየ። ድሕርቲ ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ኪወጹ እዮም።

15 ንስኻ ግና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ኽትከይድ ኢኻ፡ ብጽቡቕ እርጋን ድማ ክትቅበር ኢኻ።

16 ዓመጽ ኣሞራውያን ገና ገና ኽሳዕ ገና ኽሳዕ ሕጂ ኣይመልኤን እሞ፡ ኣብ ራብዓይ ወለዶ ናብዚ ኺምለሱ እዮም።

17 ኰነ ድማ፡ ጸሓይ ምስ ምስ ዐረበትግብ ግብ ዝበለ ግብ ዝበለ ጸልማት ከኣ ምስ ኰነ፡ እንሆ እንሆ ድማ እንሆ ድማ ዚተክኽ እቶንን ሃልሃልታ ሓውን ብመንጎ እቲ ቘረርጽ ሐለፈ

18 በታ መዓልቲ እቲኣ ኸኣ እግዚኣብሄር ምስ ምስ ኣብራም ከምዚ ኢሉ ኺዳን ኣተወእዛ እዛ ምድሪ እዚኣ ኻብ ኻብ ርባ ግብጺ ኽሳዕ እቲ ዓብዪ ርባ፡ እቲ ርባ ኤፍራጥስ

19 ምድሪ ምድሪ ቄኔውያንን ቄኔዛውያንን ቃድሞናውያንን

20 ሂታውያንን ፈረዛውያንን ሬፋውያንን

21 ኣሞራውያንንከነኣናውያንን ጊርጋሳውያንን ይቡሳውያንን ንዘርእኻ ክህቦ እየ።