ሕጉስ ወሃቢ

Posted on 2014-08-02 · 1210 · 0 · 0

11 resources uploaded

ጐይታይ

ሃብታም ኢኻ፡ ሙሉእ ብትሕዞ
ሓያል ኢኻ፡ ንኹሉ ብሓይሊ ቓልካ ትእዝዞ።

ጐይታይ

ብልጹግ ኢኻ፡ ሙሉእ ብጸጋ
ኣይኮነንዶ ዝወዳደረካ የለን ዝመጽእ ዳርግ-ዳርጋ።

ጐይታይ

ኢድካ ሓጻር ኣይኮነትን ኣለካ መሊኡ ዝፈስስ
ንኹሉ ፍጥረት ዘጽግብ ዘረስርስ።

ጐይታይ

እቲ ሰማያት ናትካ፡ ዓለም ምስ ምልኣታ ናትካ
እቲ ባሕሪ ናትካ፡ እቲ ንቑጽ ምድሪ ናትካ
እቲ ፍጡር ናትካ፡ እቲ ፍጥረት ናትካ
እቲ ወርቂ ናትካ፡ እቲ ብሩር ናትካ።

ጐይታይ

ከምዚ ክነስኻ ግን ካባይ ምድላይካ
ወሃቢ ክነስኻ ንዓይ ሃበኒ ምባልካ
ምስጢሩ ከይተረድኣንስ ምስ ነብሰይ እምበር ሓምየካ።

ዎሆ - - - - እቲ ምስጢሩ ወዳጀ መዓሙቕ’ዩ

ለካ፡ ለካ
ቆጺርካኒ ኢኻ ከም ዉሉድካ
ኣሚንካ ሂብካኒ ሕድሪ ወንጌልካ።

ለካ፡ ለካ
ሓሪኻኒ ኢኻ ክኸውን ሽርካ መዓይይትኻ
ከውፍር ኣብቲ ሰማያዊ መንግስትኻ

ለካ፡ ለካ
ክትፈልጥ ኢኻ ደሊኻ ማዕረ ክንደይ ከምዘፍቅረካ
ብሙሉእ ዘይተመቕለ ልበይ ከምዝፈትወካ።

ለካ፡ ለካ
ደገ ኢኻ ከፊትካለይ መባረኺየይ ዝኸውን
ብዝሃብኩኻ መጠን ትሕዝቶይ ከተሰስን።

መዓስ ብሂግካ ናተይ ቁሩብ ቁራቦ
ደሊኻ ደኣ ክትንኽንኾ ናይ በረኸተይ ጊባቦ።

በል ጎይታይ ተረዲእኒ ሕጅስ ተረዲእኒ
እቲ ትደልዮ ዘበለ ሕተተኒ
ክህበካ ካብቲ ዝሃብካኒ
ናትካ’ዩ ካባኻ ናባኻ ኩሉ እቲ ዘለኒ።

ብግዲ፡ ብሓይሊ፡ ብድፍኢት ኣይኮነን
ጎስጋስ፡ በጃኻ፡ ሓደራኻ ኣየድልየንን
ልበይ ኣስፊሑ እሕልን ገዲድዎ ፍቕርኻ
ከም ሕጉስ ወሃቢ ኣእዳወይ እዝርግሕ ብልግሲ እህበካ።

2ይ ቆረንቶስ 9፡7
“ኣምላኽ ሕጕስ ወሃቢ እዩ ዚፈቱ እሞ፡ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይስ ብግዲ ዘይኰነስ፡ ከምቲ ብልቡ ዝሕለኖ ይሃብ።”

0 comments
Other Poem