ህድእ'ሞ በሉ

Posted on 2012-11-07 · 1133 · 0 · 2

4 resources uploaded

ቀ...ው ኢሉ ይዕዘቦ'ሞ የስተንትን
ንሸበድበድ ናይ ሰባት ምስ መካይን
መሊሱ ይስሕቕ ክምስ ይብል
ይትክዝ ካኣ ይደንን
ነዛ ዘመናዊት ዓለም ምስ ሰባ
ገጹ ኣዕጢሩ አጨምቲሉ 'ዒንቱ
ብምስትንዓቕ ጠሚቱ
ተመሊሱ ኣብ ናይ በይኑ ዓለም ይኣቱ።
"ኣሃሃሃሃ...
መንና'ዩ 'ቲ ጽሉል...?"
ካዕካዕ ኢሉ ይስሕቕ
ብጸለለል ናይ'ቶም ጥዑያት ይድነቕ።
ንሕትኡ ብውሽጡ መሊሱ
ድሙቕ ጣቕዒት ይልግሰላ ንነብሱ።
ገለ ክህሰዩ ተዓንቂፎም
ብዓይኒ ድንጋጸን ርህራሀን'ዩ ዝጥምቶም።
"ኤ...መሳኪን
ቀስ ኢሎም ዘይከዱ 'ታይ ገደሶም
ጽባሕ አብ ኢድ አምላኽ ምኻና'ዶ አይፈልጡን'ዮም?"
ይድንግጽን ይምዕድን።
ሰባት ንዝሓትዎ ሕቶ
ወርትግ ትደጋግማ መልሲ 'ላቶ
"ህድእ'ሞ በሉ...
ህድእ ኢልኩም ሕሰብ ህድእ ኢልኩም ካኣ ተዛረቡ
ህድእ ኢልኩም'ንዶ ዕየዩ
ናበይ ኢኹም ክንድዚ ትጎዩ
ተላዘቡ እሞ ህድእ ኢልኩም
ሽዑ ክትሃድእ'ያ 'ዛ ዓለም
አምላኽ'ውን እኮ
'ህድእ'ሞ በሉ
አነ አምላኽ ምኻነይ አስተብህሉ'
እዩ ኢሉ
ስለዚ ህድእ በሉ።" መሊሱ
ካዕካዕ ኢሉ ብምስሓቕ
ካብ ዓለም ናብ ዓለሙ ይርሕቅ።

2 comments

ኣሜን ጎይታ ይባርኽካ እዮብ ሓወይ

ጎይታ ይባርካ ቲድሮስ።
Other Poem