ወትሩ/ኩሉሳዕ

Posted on 2013-11-01 · 1101 · 0 · 0

32 resources uploaded

ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ሙቐት - ኣይኽረምን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ መግቢ - ዓመት ኣይኽየድን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ልምምድ- ዓወት ኣይመጽእን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ዕረፍቲ - ምድረበዳ ኣይስገርን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ጸሎት - ህይወት ኣይልወጥን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ኣምልኾ - መንፈስ ኣይነቅሕን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ምንባብ - ምግላጽ ኣይርከብን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ምስማዕ - ፍልጠት ኣይውሰኽን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ እምነት - ኣምላኽ ኣይሰምርን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ምእዛዝ - በረኸት ኣይፈስስን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ምስጋና - ዕጋበት ኣይመጽእን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ጉባኤ - ሓድነት ኣይኸውንን
ብናይ ሓንቲ መዓልቲ ምኽሪ - ጥበብ ኣይጥረን

"እግዚኣብሄርን ሓይሉን ድለዩ። አዘውቲርኩም ገጹ ድለዩ።"(ዳዊት 105:4)
"ጸሎት ኣዘውትሩ፡ ብእኡውን ብምስጋና ንቕሑ።"(ቆሎሴ 4:2)

0 comments
Other Poem