ፍቓድ

Posted on 2012-04-02 · 1030 · 0 · 1

83 resources uploaded

ፍቓድሲ ኔሩኒ
ዝደልዮ ክገብር
ግን... መዓስ ረብሓይ ኔሩ
ቅንዕና ዘምጽእ ዘልኣለም ዘንብር።
ከንቱ እንበር
ከንቱ ፍቓድ ምርጫኡ ሕሱር።

ፍቓድ እንከሎኒ ... ካብ ዖረ የዒንተይ ከይጥምታ ናባኻ
ፍቓድ እንከሎኒ ... ካብ ተደፍነ እዝነይ ከይሰምዕ ድምጽኻ
ፍቓድ እንከሎኒ ... ካብ ለመሰ እግረይ ከይግስግስ ናባኻ
ፍቓድ እንከሎኒ ... ካብ ሞተ መንፈሰይ ከይብህግ ሕግኻ
ፍቓድ እንከሎኒ ... ካብ ኮነ ተግባረይ
ንሰናይ ሓዲጉ ዝስዓብ ንእከይ
እንታይ ኔሩ ረብሓኡ
ናብ ሓቂ ዘይመርሕ ፍቓድ ምህላዉ?
ዋላ...

ካባኻ ግን ጐይታ
ተዓዲለ ጸጋ
ንኸንቱ ፍቓደይ ብፍጹም ለዊጥካ
መሊእካዮ ባህጊ ዘጉዪ ድሕሬኻ

እወ ብዘይ ዎጋ ተዓዲለ ምሕረት
ንምዉት መንፈሰይ መሊእካዩ ህይወት
የዒንቲ ረኺበ ንዓኻ ዝጥምት
ፍቓድካ ዝብህግ ኮይነ ሓድሽ ፍጥረት
ተመስገን!!

ሮሜ. 3፣11 "...ሓደ እኳ ንኣምላኽ ዚደልዮ የልቦን።"
ፊሊ.2፣13 "...እቲ ምእንቲ ጽቡቕ ፍቓዱ ኢሉ፡ ኣባኻትኩም ድሌትን ግብርን ዚገብርሲ ኣምላኽ እዩ..."

1 comments

ኣሚን!
Other Poem