ቃል ኣምላኽ

Posted on 2012-05-10 · 1116 · 0 · 1

3 resources uploaded

ቃል ኣምላኽ ማይ ህይወት እዩ ንሰትዮ
ቃል ኣምላኽ ሰላም እዩ ነንግሶ
ቃል ኣምላኽ ሓጎስ እዩ ነስተማቕሮ
ቃል ኣምላኽ ኪዳን እዩ ንለብሶ
ቃል ኣምላኽ ዓወት እዩ ንጓዓዞ
እወ ናይ ዘልኣለም ህይወት
ምስጢር ናይ ዓወት
ብርሃን ናይ ህይወት።

ኮታ ኣምላኽ እንተዝረድእ
ነዚ ኩሉ ምስጢር ዝሓዘ ቃል
ኣብ ልባትና ኪጽሓፍ ኪሓድር።
ኣሜን!

1 comments

ኣሜን!
Other Poem