ወለዶ ሞት

Posted on 2011-12-30 · 1069 · 0 · 1

130 resources uploaded

ሞት...በየን ቦቖለት
መን’ዩ ወላዲኣ ካበይከ መጽኤት
ቁጽሪ ወለዶኣ መን’ዩ ዚፈልጥ
ሱራ ክርከብ’ሞ ክንምሕዋ ክትጸኒትሲ
መን’ዩ ብዛዕባ ሞት ምላሽ ኪህብ ዚሕተት
መቦቆላ ከይሰሓተ ዝእምት፧

ሓሳብ’ዩ ዘርኢ ኹሉ
ጥጡሕ መገዲ ትምኒት ትመጽኣሉ
ትምኒት...ክፍጸም ትምኒታ
ጥንሲ ትሕዝ ትጽበ ዕለታ።
ተግባር ኪስነ መቺኡ ኩነታት
እዋን ሕርሲ ይኣክል ቦሎቕ ይብል ሓጥያት።
ሓጥያት ጓል ትምኒት
ትወልዳ ንሞት
ከይወዓለት ከይሓደረት።

ወዮ ሞት ጓል ሓጥያት ጓል ትምኒት
ካብ ሓሳብ ስለ’ትቦቁል
ቃል ኣምላኽ ንመገብ ብምሕዳስ ሓሳብና ንለወጥ
እንበር ነዛ ዓለም ኣይንምሰል!!

“ነፍሲ ወከፍ ግና ብገዛእ ትምኒቱ ተስሒቡን ተሓቢሉን አዩ ዚፍተን።
ደሓር ትምኒት ምስጠነሰት ፣ ንሓጢኣት ትወልዶ ፣
ሓጥያት ምስተፈጸመ ድማ ንሞት ይወልዶ።”
ያቆ 1.14-15

1 comments

ጐይታ ይባርኽካ
Other Poem