ንዑ...ረኣዩ!

Posted on 2016-02-03 · 1232 · 0 · 0

12 resources uploaded

ሓደ መንእሰይ ብሓደ ስፍራ እንሓለፈ
ካልእ ጎበዝ’ውን ሰባት ዓሲሎሞ እናሰበኸ
እቲ ጎበዝ ጀመረ ክዛረቦም ነቶም ሰዓብቱ
በሎም ናብቲ መንእሰይ ኣእዳዉ ኣመልኪቱ
“ርኣዩ...እንሆ...ብምባል ዘራባኡ ቀጸለ
ምምጻእ እቲ መንእሰይ ኩሎም ዝጽበይዎ ምንባሩ እናስተውዓለ
ዘረባኡ ዝሰምዑ ሰዓብቱ ብድድ ብድድ በሉ
ነቲ መንእሰይ ሰዓብዎ ኣእጋሮም ሰጊሙ
ስጉምታኦም ኣቀላጠፍወን ንኽጽንበርዎ
መን ምዃኑ ስለዘለለይዎ
ድሕሪ ገለ ዝርርብ ምስኡ
ኣበይ ከምዝሰፈረ ደለዩ ክፈልጡ
ንዑ ረኣዩ ተባህለሎም
ጻውዒቱ ድልየት ልቦም ብምንባሩ
ውዒሎም ሓደሩ ምስኡ ንምዃን ንሓዋሩ
እቶም መጺኦም ዝረኣዩ
ንኻልኦት’ውን ጸውዑ...ዓደሙ
ንዑ ረኣዩ!! ንዑ ረኣዩ
እታ ኻብ መጀመርታ ዝነበረት፡
ንሕና ዝሰማዕናያ፡ በዒንትና ዝተርኣየት፡
ብኣእዳውና’ውን ዝተዳህሰሰት፡
እታ ምስ ኣቦ ዝነበረት ህይወት ንኣና ኸኣ እተገልጸት
ናይ ዘለኣለም ህይወት ብኣዒንትና እተራእየት
ንምስክር ንነግረኩምውን ኣሎና፡
ንዑ ረኣዩ እናበልና

0 comments
Other Poem