እቲ ኣቕሓ መሬት!

Posted on 2012-03-26 · 879 · 0 · 0

32 resources uploaded

ኣቕሓ መሬት’የ ዝተሰራሕኩ ካብ ሓመድ ምድሪ
ሰራሕየይ ሰብ’ዩ ከምዝደለዮ ዝገብረኒ
ዝገብረለይ እዝኒ መልዓሊ - ዘይከውን ንመስምዒ
ዝኸፍተለይ ኣፍ መእተዊ - ዘይጠቅም ንመዛረቢ
ዓይኒ የብለይን ዝርኢ - ኣብዚ መስትያት እኳ ምርኣኹ ናተይ ምስሊ
ይገብረኒ ኣቕሓ ክብረት ዝተሓዝ ብኽብሪ - ወይ ኣቕሓ ሕስረት ብገለ’ኳ ዘይዝክረኒ

ዝገርም (በለት ዕትሮ)!
መስርሒ ንጥረ-ነገርና ካብ ሓደ ምዃኑ’ዩ - ንሱ ግና ዝንቀሳቀስ ህያው ነፍሲ’ዩ
ሰብ ዝተገብረ ካብ ሓመድ’ዩ - ህይወት ዝረኸበ ካብ ፈጣሪኡ
ጽቡቕ ጌሩ ፈጢርዎ ኣምላኹ - ሰብሲ ክቡር’ዩ ክንደይ ተዓዊትሉ
ድምጹ መስምዒ እዝኒ ተገበረሉ - ቃሉ መንገሪ ኣፍ ተገበረሉ
ናብኡ መርኣዪ ዓይኒ ተኸፈተሉ - ብመገዱ መመላለሲ እግሪ ተገበረሉ
ንእኡ መፍቀሪ ልቢ ተሰኹዓሉ - ንቃሉ መስተንተኒ ኣእምሮ ተዋሂቡ

ዎ ኣምላኽ ኩሉ ፍጥረት!
ሰብሲ ይፍለጥ ደኣ ምዃኑ ኣቕሓ መሬት - ስልጣን ከምዘለካ ኣብ ናቱ ህይወት
መገዱ ኣብ ዓይንኻ ቅልዕቲ ከምዝኾነት - ንኹሉ ግብሩ ከም’ትርኢ ሓንቲ ከይተረፈት
ሰብሲ ኣይዓሹ ንርእሱ ኣይጠብር - ኣይዝንግዕ ብጽድቂ ንመገዱ ከምእትፈርድ
ይርአ! ይመለስ ናብቲ ቃል ህይወት - ንውሽጡ ዘርኢ ሓቐኛ መስትያት!

0 comments