ኣብ ማንነትካ ምንባር

Posted on 2016-09-24 · 1840 · 0 · 0

12 resources uploaded

ኣንታ ዘኪዎስ እቲ ሽምካ ካልእ
ምስ ግብርኻ ዝጻባእ
እንታይ ገደሰካ ኣብ መንነትካ ዘይትነብር
ኣብ ዘይናትካ ካብ እትጽምበር
ውዕሎኻ ምስትኽኻል ምሓሸካ
እንታይነትካ ምርዳእ መድለየካ
ዘኪዎስ ተመለስ ናብ መንነትካ
ካብ ዓማጺ ክትበሃል ንጹህ ምሓሸካ
ካብ ገባቲ ዘይናቱ ዝደሊ
ዘሎካ እናካፈልካ ተመስገን በሃሊ
እዚ እዩ መንነትካ ትርጉም ሽምካ
ንዮ በሎ ዘይንስኻ ጸይርካ።
ኣቦኻ ኣማዕድዩ ብዛዕባኻ ዝጠመቶ
ህጀም ናብኡ ኣቢልካ ተቛመቶ
ንሱ ኢኻ ንስኻ
እቲ ዓማጽስ ዘይንስኻ
ምምላስ ይሕሸካ
ናብቲ መንነትካ

0 comments
Other Poem