እንታይ ትርኢ ኣሎኻ/ኺ

Posted on 2012-09-10 · 1247 · 0 · 2

12 resources uploaded

ወደየ ... ወደየ ... እንታይ ትርኢ ኣሎኻ
እንታይሲ ተዓዘብካ
እቲ ኣነ ዝርእዮ’ዶ ... ዋላስ ናትካ
እቲ ኣነ ዝሓስቦ’ዶ ... ዋላስ ሕልናኻ
ምርኣይካ እንታይ እዩ?
ጠመተኻስ ካብ ‘ምንታይ እዩ?
ኣነ ... እቲ’ኳ ኣነ
ናይ ሕጂ ... ዘይርእይ
ኪኖ ጠመተኻ ... ዝዓዪ
ምዃነይ እንተ ... ፈሊጥካ
ኣብቲ ቆላሕታይ ... እንተኣቲኻ፣
ኣቤት ነገራትካ ... ምጠዓመ
መወዳእታኡ ... ምለምለመ፣
ካብ ምድረበዳነት ... ምወጻኻ
ኣብ በረክቲ ... ምዓለብካ
ኣየ ንስኻ ግና ... ኣታ ወዲ-ሰብ
ካብ ኣፍንጫኻ ኣርሒቕካ ... ዘይተቋምት
እቲ ኣነ ዝጥምቶ ... እንተተጥምት
ክንደይ ምኾነልካ ... ሰናይ
ምበላዕካ ... ፍረ ምህርተይ
ኣታ ወደየ ጠመተኻ ... እንታይ እዩ?
ቆላሕታካ’ኸ ... ካብ ምንታይ እዩ?
ካብ ገዛእ ርእስኻ ውጻእ ... ምምላጥ ይኹነልካ
ካብ ሃለኽለኽ’ኳ ... ምደሓንካ
ዘመን ዕረፍቲ’ውን ... ክመጻልካ።
ናብቲ ብእኡ ዝኾነልካ ... ሓጎስ ጎይታኻ እቶ
ኩሉ ብእኡ እዩ’ሞ
ንስኻ’ውን ካብኡ
ንዕኡ ምእንቲ ክትከውን
ወደየ ... እንታይ ትርኢ ኣሎኻ??

ህዝ 1፣6 “... ራእይ እግዚኣብሄር ረኣኹ...” እ/ሄር ዝርእዮ ምርኣይ
1ይ ዮው 3፣1 “ርኣዩ...” ምርኣይ ብመንፈሳዊ ኣዒንቲ

2 comments

እግዚኣብሄር ዝርእዮ ምርኣይ ብፍላይ ኣብዚ ዘመን ኣዚዩ ኣገዳሲ እዩ። ተባረኽ እዮባ ....

ኣሜን.........ብሓቂ ራአይና አግዚኣብሄር ክከውን ኣለዎ።
Other Poem