ዎ ኣምላኽ መምህር ለኣኸልና

Posted on 2012-03-15 · 950 · 0 · 1

129 resources uploaded

ህጻናት ኢና ዕሸላት
ገለ ዘይንፈልጥ
ክንዓቢ ንደሊ ብትምህርቲ ሰንበት
ክንመሃር ታሪኽ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ
ነቲ ዓቢ ስሙ ክንዝምር ክንውዳስ
ክንሕዝ ክንክተል ‘ቲ ቅኑዕ ጎዳና
ኣምላኽ’ውን ክኸብር ባህ ክብሎ ብኣና።

ህጻናት ኢና’ሞ
መን’ዩ ዝምህረና?...
መን’ዩ ዝመርሓና?...

ኣእዳውና ጨቢጡ ዘብለና ታተ
ዝኹስኩስ ዘዕቢ ከም ኣቦ ከም ኣደ
መገድኻ ዘርኢ ዝስጉም ምሳና
ኣብ ልብና ኣትዩ ሓጎስካ ዝህበና

ዎ ኣምላኽ ...
ለኣኸልና መምህር
ንዓና ብምምሃር ንዓኻ ዘኽብር።

ኩሉ ተረዲኡ ዝመርሕ ብፍቕሪ
ኣርኣያ ዝህበና ነቲ ናትካ ባህሪ
ከማኻ ዝልውህ ዝሓቁፍ ዝባርኽ
መዝሙር ዝምህረና ዝነግረና ታሪኽ

ዎ ኣምላኽ ...
ለኣኸልና መምህር
ንዓና ብምምሃር ንዓኻ ዘኽብር።

“ንእሽቶ ህጻን ኣብ ትምህርቲ ሰንበት
ልቡ ትሓጒሱ ክዝምር ክጻወት
ክመሃር ክዓቢ ብቕዱሳት ታሪኽ
ክንደይ ኮን ይትንክፍ ልቢ ልዑል ኣምላኽ!!”

1 comments

ጎይታ ይባርኽካ ሰለ ደስ ዘብል ግጥሚ፣ ግን ተስፋ እገብር ንስኻ ውን ካብቶም ዘተላኹ መማህራን ኬንካ ንህጻናት መገዲ ክርስቶስ ክትምህር፡ ማለተይ ሓደ ካብቶም አምልኽ ዝለአኾም መማህራን ክትክውን።
Other Poem