ዘ ክ ረ ና

Posted on 2014-02-23 · 1368 · 0 · 0

7 resources uploaded

ሎሚ ደኾን ጽባሕ ገጹ ይመልሰልና
ካብ ሰማይ ካብ ኣርያም ኢዱ ይዝርግሓልና
እናበልና
ብትጽቢት ብንብዓት እዋናት ሓሊፉ
መዓልታትና ከም ስንባድ ከይዱ ተጸርጊፉ
ንቑዝማ አህህታ
ንሓዘን ዋይዋይታ
ንቡር ወሲድናዮ
ኩሉ ለሚድናዮ
ንስደት ንውርደት
ናትና አልና ሒዝናዮ
ዎ እግዚኣብሄር ኣታ እትርኢ እትሰምዕ
ንድምጺ ህዝብኻ ፍጹም ዘይትንዕቕ
እንታይ ደኣ ሎሚ ፈጺምካ ስቕ ኢልካ
ካብ ኣውያት ህዝብኻ ርሒቐን ኣእዛንካ
ዘክረና፥
ዘክረና፥ እግዚኣብሄር ይኣክል በለና
ንስቓይ ሕስራንና ብምሕረት ለውጦ
ንምጽንናዕካ ከም ማይ ክንጭልጦ

ኣሚቲ

0 comments
Other Poem