ሰጉም

Posted on 2012-03-06 · 862 · 0 · 2

8 resources uploaded

ጥራይ ሰጉም
ዝሓዝካ ስለ ዝሓዝካ ኣጆኻ ለብም
እምንቶ ስለ ዝሃበካ ህይወት ዘልአለም
ተስፋኻ ካብ ሰማይ ኢዩ ኣይኮነን ካብ ዓለም
ንቃሉ ዓትዕቶ ነቲ ብፍጹም ዘይጥለም።

ካብ ንድሕሪት ንቕድሚት
ምጥማት ዘጀምር ሰላማዊ ህይወት
ነቲ ዝፈተወ ንዝተቅበሎ ብእምነት
ይስስን ይዓቢ ይረክብ ክብረት።

ኣንነት ጠፊአ፡ ካብ ኣነ ንስኻ
ዝሞተልካ የሱስ’ዩ ስለይ ስሌኻ
ዘክር እስከ ነቲ ዝሓለፈ ታሪኽካ
ውሉዱ ክትከውን ብኸም’ኡ እኳ ኢኻ በቂዕኻ።

ንዝተመኮሩ መምሃራንካ ሕተት
ክትረክብ ኢኻ መልሲ ብቅጽበት
ስለ ዝጸንዑ ክኽተሉ ብእውነት
ዓስብኻ ይውስኽ ከም ዓቢ ካዕበት
ንኽትፈሪ ህይወትካ ብምሉእ ልብኻ ክተት።

2 comments

ሓደ ሓደ ጊዜ ኩነታትና ተስፋ ዘቑርጽ ክመስል ይኽእል'ዩ ግና "ዝሓዝና ስለ ዝሓዝና ኣጆና ንለብም... ንኽንፈሪ ህይወትና ብምሉእ ልብና ንክተት"። ጐይታ ይባርኽካ ያቆብ!!

ተባረክ