ህሞት ፍርዲ

Posted on 2012-03-31 · 1117 · 0 · 0

12 resources uploaded

ከም ሰብ ... ዕድል እንተዝወሃበና
ፍርዲ ክንህብ ... እንተዝፍቀደና
ንሓንቲ መዓልቲ ... ፍርዲ ክንብይና
እንታይ ምኾነ ... ፍርድና
እንታይ’ሲ ምኾነ ... እቲ ዝንባለና

ፋይላት’ዶ ምዳህሰስና ... ሕሉፍ ታሪኽ ንምፍታሽ
በብሓደ ገናጺልካ ... ንምድህሳስ
እወ ክኽሻሕ ልቢ ዝዓቖረቶ ... ቂምታ
ምሕረት ዘይብሉ ብይን ከነውርድ ... ብረምታ፣

ኣቤት እዚ ዕድል እንተዝወሃበና ... ንኻልኢት
ክንደይ ደም ምፈሰሰ ... ብኣሽሓት
ምኾነት ምድሪ ... ቅቱላት ብቅቱላት፣
ካብቲ ዝተብሃለላ ተስፋ ... ወጻኢ
ሃንቀውታ ተስፋታት ... መጻኢ
እናተጸበዩ ፍጥረታ ፍጻሜ ናትና
ምኾኑ ኣደዳ ስቅያት ግዳይና፣

መን’ዩ ሂቡካ ዘለኻዮ ... ሂወት
ብኸምኡ’ድዩ ተዋሂቡካ ... ብምሕረት
ከመይ’ድኣ ከምዝረኸባዮ ዘይትኸውን
ከምዘይተውሃበካ እትኽበር ... እትትዕነን
አረ ንስኻስ ምሕረቱ እዩ በዚሑልካ
ኣብ ህይወት ብምህላው ... ካብ ካልኦት ዘብለጸካ፣
ሕተት ሕሰብ
ሓሳብ ክርስቶስ እንታይ እዩ ... ነዛ ምድሪ?
ኪኖ’ቲ ንስኻ እትሓስቦ ... ብሃውሪ
ምሕረት’ዶ አይኮነን ... ጅማሪኡ?
ህይወት’ድማ ... ፍጻሜኡ፣

ስለምንታይ’ዩኸ ሓሳቡ ... ኣባኻ ዘንበረ?
ኣባኻ’ውን ክኸውን ... ዘሕደረ?
ክውሕዝ ክንዮ ትጽቢትካ ክዛሪ
ክመልኣ ብምሕረት ነዛ ምድሪ፤

እዚ ሓሳብ’ዚ ይሃልኻ
ዝተቐበልካዮ ንኸተካፍል ካብ ልብኻ
ብምሕረቱ ... እዩ ብልጫኻ
ጻዕርኻ ኣይኮነን ... ፍሉይነትካ
ስለዚ መርምር ... እንታይ ልቢ’ዩ ዘሎካ
ሕሰብ’ውን ብሕልናኻ
ምሕረት እዩ በዚሑልካ

"... ኣባና’ውን ቃል ዕርቂ ኣንበረ... ስለዚ ንሕና ኣብ ክንዲ ክርስቶስ ኮይና..." ንፍረድ’ዶ ንኾንን ዋላስ ዝተቐበልናዮ ነውሕዝ ነፍስስ... 2ቆረ 5:19-21
"ካብ ማሕደር እግዚኣብሄር’ሲ ዝውሕዝ ሩባታት ማይ ሂወት እዩ..."

0 comments
Other Poem