ብግዜ ንእስነትካ

Posted on 2012-02-20 · 1001 · 0 · 0

11 resources uploaded

ንእስነት ዕድል : ንእስነት ዕዳ
ንእስነት ጉያ : ንእስነት ህንደዳ
ንእስነት ሃብቲ : ንእስነት ዓቕሚ
ንእስነት ሓይሊ : ንእስነት ሕልሚ
ንእስነት ሃቐና : ንእስነት ትልሚ
ንእስነት ሓቦ : ንእስነት ሎሚ
ንእስነት ክእለት : ንእስነት ፍልጠት
ንእስነት ኩሉያ : ንኹሉ ዝሓቖፈት::

እዚ ኮይና ግን አታ እዛ ንእስነት አለዋ አበር
ከምዛ ዘላታ ኮይናንዶ ዘይትነብር
ሎሚ አላ ጽባሕ ግን ከምዛ ዋዛ ዕዝር
አላ እንዳበልካያስ ትብል ህልም ስውር::

ለባማት ገሊጾሞ ንቕልጣፈ ንእስነት
ክብሉ "ንእስነት ከደት ከምዚአ እንዳበለት"
ከምዚአ እንዳበለትወ እንዳመሰለካ ትነብር ምስ ሓይልኻ
ከምዚአ እንዳበለትወ እንዳመሰለካ ዘይጠልመካ ብርክኻ
ከምዚአ እንዳበለትወ እንዳመሰለካ ትንፋስ ዘይትምለስ ናብ ወሃቢአ::

ጎይታውን ነዚ ፈሊጡ ተላብዩ ብንእስነትና ክንዝክሮ
ክንጥቀመሉ ብሂጉ ነዚ ዳይናሚካዊ ተመኩሮ::

እሞ ባህ አይበለናን እንብለሉ ጊዜ ከይመጸ
እዚ ምቁር ዕድል ገና ከሎ ከይመጸጸ
አብ ኢድና ዘሎ ወርቂ ከይኮነ ነሓስ
አብ ጽባሕ ኮይንና ብሎሚ ከይንጠዓስ
ግዜ ከሎ ጉልበት ከይደኸመ
አብ ኢድና ዘሎ ጸጋ ውህበት ከይሃደመ
ቃል ንእተወሉ ንፈጣሪና ኩሉ ዝሃበና
ንእስነተይ ተጠቀመሉ ንበሎ ንኻልእ አይንሃብ ሓይልና::

0 comments