ወዳጀ ምሕረትን ፍቕርን ኣምላኽ

Posted on 2014-02-24 · 1254 · 0 · 0

30 resources uploaded

ወዳጀ ምሕረት ኣምላኸይ
ክንደይ ዓቢይ’ዩ ፍቕሩ ንኣይ
ብኣሰር ኣሰር ዘይብጻሕ ምሕረቱ
ብፍልጠት ዘይምርመር ስፍሓቱ

ወዳጀ ፍቕሪ ወዳጀ ምሕረት
ኣነ ምውዳቕይ ብሓጢኣት
ዘይግድሶ ካብኡ ምርሓቐይ ብውድቀት
ሰጒጉኒ ካብ ኤደን ገነት
ክጽብቐለይ መታን ንዳሕራይ ህይወት

ወዳጀ እቲ ፍቕሩ ንኣይ
ካብታ ክልክልቲ ኦም ምብልዐይ
ካብ ኣምላኽ ምርሓቐይ ምዕላወይ
በዚስ ኣይጎደለን ፍቕሩ ኣብ ልዕለይ

ሰጐጎኒ ድኣ ኣምላኸይ
ስለእታ ዝነበረቶ ፍቕሩ ኣባይ
ካብታ ኦም ህይወት በሊዐ
መታን ከይነብር ንሓዋሩ ተረሲዐ
ብሓጢኣት ተበላሽየ ከይከውን ዘይዕረ

ክጽብቕለይ መታን ክድሕን ደጊመ
ኣምላኽ ካብ ገነት ኤድን ከውጽኣኒ ወሰነ
ኣይተረድኣንን ኣፈልጥኩን ኣነ
መሲሉኒ ኣምላኸይ ንሓዋሩ ዝወሰነ
ግናኸ ሓሳብ ኣምላኸሲ ንዓይ
ዝበለጸ እዩ ነይሩ ድሓር ንምድሓነይ

ድሕሪ ቅሩብ ግዜ ኮብለልይ ምባለይ
ኣምላኸይ ወረደ መሲሉ ንዓይ
ስጋ ለቢሱ ንኸድሕነኒ
ኣብቲ ግቡእ ስፍራይ ንኽመልሰኒ
ኣብ ገነት ኤድን ክንብር ምስ ኣምላኸይ
ንዘልኣለም ክፍሳህ ምስኡ ብምዃነይ

ስለ ፍቕሩ እንቋዕ ሰጎጎኒ
ደይ ኣብ ጸልማት ምንባር’ዩ ተሪፉኒ
ንቕሩብ ግዜ እኳ ተመሰለኒ ዝጠንጠነኒ
ሕጂ ግና ተረዲአዮ’የ ከም ዘፍቀረኒ
ይነብር ኣለኹ ብፍቕሩ ደስ እናበለኒ
ኣብዚ ምድሪ ዝጀመርኩዎ ጥዑም ናብራ
ኣብ ሰማይ ክቐጽል ምዃኑ የብለይን ጥርጠራ

መበገሲ ሓሳብ “እግዚኣብሄር ኣምላኽ ድማ፡ እንሆ፡ ኣዳም ከም ሓደ ኻባና፡ ጽቡቕን ክፋእን ዚፈልጥ ኮይኑ ኣሎ። ሕጂ ኸኣ ኢዱ ኸይዝርግሕ፡ ካብ ኦም ህይወት ወሲዱ ድማ ኸይበልዕ ንዘልኣለም ከኣ ህያው ኾይኑ ኸይነብር፡ ኢሉ፡ ስለዚ ነታ እተፈጥረላ ምድሪ ምእንቲ ኺዐይያ ድማ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ካብ ገነት ኤድን ኣውጽኦ። ከምኡ ንኣዳም፡ ንምሕላው መገዲ ኦም ህይወት ከኣ ብሸነኽ ምብራቕ ገነት ኤድን ምስናይ ኣተምበልብል ሃልሃልታ ሴፍ፡ ኩሩቤል ኣቐመጠ።” ዘፍ 3.22-24 “ስለዚ እቲ ንሱ ንሽዑ እተፈልየካ ምናልባሽ ንሓዋሩ ምእንቲ ኽትረኽቦ እዩ ዚኸውን።” ፊል15።

0 comments
Other Poem