ክልተ ለይቲ’ዩ ዕድሜኣ!

Posted on 2012-01-31 · 947 · 0 · 2

6 resources uploaded

ካብ ሕሰም ከተናግፍያ...
ብሸዓ በቚላ ብሸዓ ዓብያ፡
ከውሊ ዀይና ንርእሲ ኣጽሊላ...
ነብዪ ብተግባራ ኣዝዩ’ዩ ተሓጒሱላ፡
ያኢ! መሲሉዎ ናሕሲ ናይ ገበላ...
ኣስተርሕዩ በጥ ኢሉ’ ዩ ተዛንዩላ፡
መታን ኼማዕዱ ናብታ ዓባይ ከተማ...
ፍርዳ ኪርእዮ ከም ሰዶም ተለኪማ፡
”ነብይ በለ ...ተፈጸመ ድማ!”...
ኪበሃለሉ ሓያል መልእኽተኛ፡
ግዲ የብሉን...
ኣብ ሰበእንስሳ ንዝወሃብ ብየና...
ትንቢቱ ስለ ዝኾነ ንዓዲ ጓና፡

ነገር ግን...
ከም ሰብ ዘይባህሪኡ ’ቲ ላዕለዋይ ዳኛ...
ንልቢ ገርሂ ረኸቦ ኮይኑ ሓደገኛ፡
ስለዚ! ፍረ ንስሓ ምሕረት ምዃኑ ንኸፍልጦ...
ሓሰኻ ለኣኸላ...
ንምቾት ብምረት ክትልውጦ፡
ወዮ! ዘጽለለላስ ብኣጋኡ ’ያ ኣሽኪዓቶ...
ኣለኹ ’ናበለት...
ነቒጻ ዝጠለመቶ፡
ጸሓይን ንፋስን ብግዴኤን ላሕ ’የን ዘበላኦ...
ሞት ኪሳዕ ዚምነ... ኣእወያኦ፡
ብቐደሙስ መዓስ ደኺሙላ...
ዘይ ብሓንቲ ለይቲ እያ በቚላ...
ብሓንቲ ለይቲ ’ውን ተነቒላ...
ባህርይ ኣምላኽ እንድያ ምሂራ፡
ክልተ ለይቲ ’ዩ ዕድሜኣ!...
እሞ ንጒልዒ ዮናስ እንታይ ክንብላ!

2 comments

ሓቅኺ ራሄል! ብጣዕሚ ዘገርም ጥልቂ ትርጉም ዘለዎ ግጥሚ ኤዩ። ጐይታ ኣዝዩ ይባርኽካ ፓ. ቢንያም።

ዓቢ መልእክቲ
Other Poem