መንፈሳዊ ውህበትካ ምልላይን ምጥቃምን

Posted on 2016-02-13 · 1978 · 0 · 0
Download

0 resources uploaded

ጳውሎስ ኣብ 2ይ ቆረንጦስ ምዕ12፡1 ተቒሽውዕ ከም ዘሎ ኣመንቲ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውህበት ብዘይ ፍልጠት ክንከውን ጽቡቕ ኣይኮነን። ዕላማ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እምበኣር ህዝቢ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ኣርእስቲ ዚ ዘለዎ ፍልጠት ከዕቢ ንምሕጋዝን፡ ውህበቱ ኣለልዩ ን መንግስቲ ኣምላኽ በቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ጸጋ ዝጎዪ ወለዶ ንምትንሳእን እዩ።

0 comments