ምእካብ ሃብቲ ወይሲ ምእካብ - ጸጋ እታ መጻወዲያ ገንዘብ

Posted on 2016-08-09 · 1722 · 107 · 2 · 0

3 resources uploaded

ምንጪ ጽሑፍ-ብክርስቲያናዊት ጸሓፊት Jill Briscoe ተደሪሳ
ካብ 8 Choices That Can Change a Woman’s Life ዚተሰምየት መጽሓፍ
ካብ To Gather Wealth or Gather Grace ዘርእስቱ ምዕራፍ ዚተተርጐመ
Jill Briscoe ነቲ ኣብ ግዝያዊ፡ ምድራውን ሓላፍን ሃብቲ ዓለም ዶ ወይሲ ኣብቲ ናይ ሓዋሩ፡ ሰማያዊን ዘለኣለማውን ጸጋ ኢና ከነተኲር ዘሎና፡ ንዝብል ሕቶ፡ ብንጹር ቛንቛ፡ ገላጺ ሓሳባትን፡ ኣብነታዊ ተሞክሮታትን ኣሰንያ መሊሳቶ ኣላ፡፡ እሞ ጆባእ ከኣ ንብለኩም፡፡ እግዚኣብሄር ንዓዓን ንስድራ-ቤታን ይባርካ፡፡

0 comments
Other Book