ሓሙሽተ መጠንቀቕታ

Posted on 2011-12-30 · 1908 · 0 · 1
Download

35 resources uploaded

መልእኽቲ እብራውያን ሓያሎ ሰረተ-እምነታውን ተግባራውን ዝኾነ ትምህርትታት ሓቚፉ ንረኽቦ። ምስኡ ተኣሳሲረን ዝኸዳ ሓሙሸ መጠንቀቕታታት ድማ ኣለዋ። እዛ ሓሙሽተ መጠንቀቕታታት እትብል ንእሽቶ መጽሓፍ እንበኣር ነዘን መጠንቀቕታታት ዘርዚራ ተቕርብ። ንሳተን ድማ እዘን ዝስዕባ እየን፡
1. ቀዳማይ መጠንቐቕታ “ናብቲ ዝሰማዕናዮ ነቕልብ”(2፡1-4)
2. ካልእይ መጠንቐቕታ “ናብ ዕረፍቱ ካብ ምእታው ከይንተርፍ ንጠንቀቕ”(3፡7-4፡13)
3. ሳልሳይ መጠንቐቕታ “ካብ ድንዛዘን ምውዳቕን ንጠንቐቕ”(5፡10-6፡20)
4. ራብዓይ መጠንቐቕታ “ፈቲኻ ሓጢኣት ካብ ምግባርን ንድሕሪት ካብ ምምላስን ንጠንቐቕ”(10፡26-39)
5. ሓሙሻይ መጠንቐቕታ “ካብ ንክርስቶስ ዝባንካ ምሃብ ንጠንቐቕ”(12፡14-29)

1 comments

amennn ermiyas hawey ydegfena baalu