ምህሮ መጽሓፍ ቅዱስ ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ

Posted on 2016-02-13 · 1604 · 0 · 0
Download

0 resources uploaded

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ኣመንቲ ብዛዕባ ኣልኮላዊ መስተ ዘለዎም ርድኢት፡ ቃል ኣምላኻዊ ምህሮ ንምሃብን፡ነቲ ኣብ ዘሎናዮ ዘመን ብብዙሕ መንገድታት እናተበላሸወ ንዝኸይድ ዘሎ ኣነባብራ ክርስትና ንምብጃውን ተባሂላ እተዳለወት መጽሓፍ እያ።

0 comments