ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

Posted on 2015-05-06 · 2455 · 99 · 1 · 1

9 resources uploaded

ዘልኣለማዊ ናይ ደም ኪዳን

1 comments

· 2019-02-09
ትርጉም ጸሓፊ ዘርኢሰናይ ሓወይ ስለ እቲ ዘይሕለል ጿዕርኻ ኣብ ምቱርጋም እዛ መጽሓፍ ንዝገበርካዮ ኣበርክቶ ብልቢ ከመስግነካ እፈቱ። ነቲ ዘሎካ ጸዓት ድማ ብጸጋ ከርስቶስ ተደጊፍካ ብዝያዳ ከተዐዝዞ ልባዊ ድልየተይ ክገልጸልካ እፈቱ። ምኽንያቱ ነቶም ብምኽንያት ናይ ቃንቃ ሕጽረት ከንቡቡ ዝይክእሉ፡ ነገር ግን ነቲ ሓቂ ድማ ክፈልጡ ዝደልዩ፡ ናይ ምንባብ ጽምኣት ዘለዎም ስለ ዝሕግዝ። እዚ እቲ ቅኑዕ ኣውንታዊ መግለጺ ናይቲ ውፉይን ጿዕራምን ኣበርክቶኻ ክኸውን ከሎ። መስኡ ኣልግብ ኣቢለ ድማ ካብቲ ነታ መጽሓፍ ከንብባ እንከለኹ ዝረኸብክዎ ጎዶሎታት፡ ክእረሙ ዘለዎም ከዘክረካ እዩ። ንሱ ድማ ነቲ ንብሕጂ ትገብሮ ኣበርክቶኻ ይጠቅምን ናህሪ ድማ ይውስኾሉን እዩ ካብ ዝብል ቅዱስ ሃቀና ደኣ እምበር፡ ነቲ ኣባኻ ዘሎ ጸጋ ካብ ምድኻምን ምንዓቅን ከም ዘይኮነ ብልቢ ክገልጽልካ እፈቱ። ንሱ ድማ ኤዲቲን ኣብ ምግባር እዩ። ከም ዝተረዳእክዎ እዛ መጽሓፍ ተቶርጊማ ምስ ተወደኤት ኤዲት ዝተገብረት ኣይመስለንን። በዚ ምኽንያት ንኸተንብባ ቁሩብ ትሽገር። ንሱ ድማ ኣብ ኣመራርጿ ቃል፥ ኣጠቃቅማ መፈላለይ ንጥቦታት ፓንክችወሽንስ ከምኡ\\\'ውን ነቲ ሓሳብ ፓራፍርየዚን ጌርካ ኣብ ምቅራብ። ጎይታ የሱስ ይባርኽካ ኣዜየ ዘፍቅረካ። ተስፋ እገብር ድማ ብንጹህ ልቢ ተቀቢልካ ብሉጽ ነገር ከም ተቅርበልና።\\r\\n
Other Book