መንፈሳዊ ተሓድሶን ምንቕቃሕን

Posted on 2015-05-08 · 2603 · 140 · 7 · 0

7 resources uploaded

እዛ መጽሓፍ ትርጉምን ረብሓን ምንቕቓሕ፣በብእዋኑ ዝተንስአ መንፈሳዊ ምንቅስቃሳትን መንገድታት ምንቕቓሕን ዝብሉ ሰለስተ ዓበይቲ ኣርእስታት ዘካተተት ኮይና፡ ነቲ ኣብ ሰማያትና ኣንጠጥዩ ዘሎ ናይ እግዚኣብሄር ደበና ብዝግባእ ክንዳሎን ክንጸባበን ክትሕግዘና እያ።

0 comments
Other Book