ምምላስ ናብቲ ቀዳማይ ናይ ኤደን ገነት ሓዳር

Posted on 2014-10-29 · 2286 · 166 · 1 · 0

7 resources uploaded

እዛ መጽሓፍ እዚኣ ብዛዕባ እቲ ቦኽሪ ዕላማ ኣምላኽ ኣብ ሓዳር ትዛረብ ኮይና ፣ ኣመንቲ ከመይ ኢሎም መጻምድቶም ከለልዩ ከም ዝኽእሉ ቃል ኣምላኻዊ ሓሳባት ትዝርዝር።

0 comments
Other Book