ምሩጻት ብሂላት ማርቲን ሉተር (ኣቦ ፕሮተስታንታውያን ወይ መራሒ ተሃድሶ)

Posted on 2014-07-13 · 1667 · 1 · 0

33 resources uploaded

- ኣምላኽ ቤተ-ክርስትያን ኣብ ዘዝሰርሓሉ ቦታ፣ ሰይጣን ድማ ንእሽቶ ቤት-መቕድስ ይሰርሕ።
- ካብ እቲ ጳጳስን ብዘለዉ ኣቕሽቱን፣ ብዝያዳ ንገዛእ ልበይ ይፈርሕ። ኣብ ውሽጠይ ዓብይ ጳጳስ ኣለኒ። ንሱ ከኣ ባዕሊ (ባዕላውነት) እዩ።
- ኣምላኽ ንወንጌል ኣብ መጻሕፍቲ ጥራይ ኣይኰነን ዝጽሕፎ ወይ ዝጸሓፎ፣ እንተላይ ኣብ ዕንባባታት፡ ኣግራብ፡ ከዋኽብቲን ደበናታትን እዩ ዝጽሕፎ ወይ ዝጸሓፎ።
- ወላ ጽባሕ ዓለም ክትተሓማሸሽ ምዃና እንተዝፈልጥ፣ ሱቅ ኢለ ተኽሊ ቱፋሐይ ምዘራእኩ።
- ካብ ሓጥያት እኳ ተድሓንኩ (ሓራ እንታወጻእኩ)፣ ካብ ምሕጣእ ግን ኣይደሓንኩን (ሓራ ኣይወጻእኩን) ኣለኹ።
- ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝርከብ ነፍሲ ወከፍ ክፉእ ነገር፣ ሓጥያትና የመልክት። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝርከብ ነፍሲ ወከፍ ጽቡቕ ነገር ድማ፣ ንመድሓኒና የመልክት።

0 comments
Other Article