ዝምድና

Posted on 2017-09-06 · 1206 · 0 · 0

33 resources uploaded

ከም ክርስትያናት ኣብ ሓድሕድና ዘሎ ኣገልግሎት ውጽኢታዊ ዝዀውን፣ ኣብ ዝምድና ከም እተመርኮሰ ምስ ዝርደኣና እዩ። እቲ ዝበለጸ ኣርኣያ ኣገልግሎት ኣብ ዮሃንስ 13--የሱስን ኣርድእቱን ኣብቲ ላዕለዋይ ክፍሊ ተኣኪቦም `ከለዉ--ተሰኒዱ ንረኽቦ።
ኣርኣያ ዘክርስቶሳዊ ኣገልግሎት እዞም ዝስዕቡ ባእታታት ይሓቍፍ፡
1. ኵሉ ህይወት ምስኦም እተኻፈሎ ሰባት
2. ባህርይን ኣብነትን ባርያ
3. ኵሉ እተጠቃልል ትእዛዝ ምሕዝነታዊት ፍቅሪ፡ “ሰባት ደቀመዛሙርተይ ምዃንኩም በዚ ክፈልጡ እዮም፡. . .”
ውጽኢታዊ ዝዀነ ኣገልግሎት፡ ማለት ምስ ካልኦት ዝምድና ምግባር እዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ 3 መጽሓፍ ቅዱሳውያን ባእታታት የጠቃልል። ዝዀነ ኣገባብ (ስብከት፡ ምዕዶ፡ ብወንጌል ንኻልኦት ምብጻሕ) ውጽኢታዊ ዀይኑ ንኹሉ ድልየታት ኣብ ሓደ እዋን ከማልእ ኣይክልን እዩ። ድልየታት ሰባት ንምምላእ፣ ልቦና እተሓወሶ ብዙሕ ኣገባባት ምጽንባር የድሊ። ኣብ መንጐ እቲ ፈውሲ ዝዀነ ወንጌልን ድልየት ሰባትን ዘሎ ድንድል ድማ ኣብ ዝምድና እተሞርኮሰ መሪሕነት እዩ።
ዮሃንስ 10:3-5 ጽሟቅ ዝምድናዊ መሪሕነት ይህበና
• ጥቡቅ ዝምድና --ንኣባጊዑ ብስመን ይጽውዐን
• ኣብ እምነት እተሃንጸ ስሩት ዝምድና (ኣባጊዑ ድምጹ ሰሚዐን ይመጻኦ)
• ኣብነታዊ መሪሕነት (ቀቅድሚአን ይኸይድ ይስዕባኦ ከኣ)

ከምዚ ዓይነት ዝምድናታት ምቛም ግና ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ሰባት መስሓቅ እዮም። ኣብ ኣውተቡስ ኣብ ቅድሚት፣ ኣብ ቤተ-ክርስትያን ኣብ ድሕሪት፣ ኣብ ጽርግያ ድማ ኣብ ማእከል ስፍራ ይደልዩ። ንሰብ 300 ከዋኽብቲ ኣለዋ ምስ ትብሎ ይኣምነካ። እዛ ሰደቓ ቀለም ተለኽያ ኣላ ምስ ትብሎ ግና፡ ንኸረጋግጽ ክትንክያ ኣለዎ።
ሓደ ሓደ ግዜ ሰባት መዐንቀፍቲ እዮም። ንሓደ ግጉይ ምኽንያት፡ ኣብ ግጉይ ቦታን ግጉይ ግዜን ትረኽቦም። ኵሉ ግዜ መሰጥቲ እዮም፣ ማረኽቲ ግና ኣይኰኑን። ኣኣእምሮ ስለ ዘለዎም ከምዚ እዮም ኢልካ ክትግምቶም ኣይትኽእልን’ኻ። ኵሉ ሳዕ ምስኦም ክትቃዶ ኣይትኽእልን’ኻ። ብዘይ ብእኦም ግና ክትገብር (ክትሰርሕ) ኣይትኽእልን`ኻ። ስለዚ`ዩ እምበኣር ኣብዛ ብሰባት ዘዕለቅለቀት ዓለም፣ ምዕሩይ ዝዀነ ዝምድና ምግባር ኣድላዪ ዝዀነ።

ምንጪ The Winning Attitude
ትርጕም ጐይትኦም ተስፋይ

0 comments
Other Article