እቶም ክልተ ጥፉኣት ኣወዳት

Posted on 2016-10-14 · 1240 · 0 · 0

33 resources uploaded


እቶም ክልተ ጥፉኣት ኣወዳት

መሪሕ ምዕራፍ፡ ሉቃስ 15


ኣብ ዛንታ እቲ ጥፉእ ወዲ፣ ኵሉ ግዜ ሕመረት መልእኽቲ እታ ዛንታ፣ ማለት 2 ጥፉኣት ኣወዳት ከም ዘለዉና ንርስዖ ኢና። እቲ ንእሽቶ ሓው ብስጋኡ ክእብስ ከሎ፣ እቲ ዓብዪ ሓው ግና መንፈሳዊ (ባህርይ፡ ኣመላኽታን ኣተሓሳስባን) ኣበሳ ነይርዎ። እታ ምስላ ክትውድእ ከላ፣ እቲ ዓብዪ ሓው (እቲ ካልኣይ ጥፉእ)፡ እዩ ካብ ቤት ኣብኡ ወጺኡ ኣብ ግዳም ከም ዝዀነ ንነብብ።

ጳውሎስ ኣብ ፊልጲ 2:3-8፡ ከም ክርስትያናት ክህልወና ዝግበኦ ባህርያት ይነግረና።

"ሓንቲ እኳ ንርእሰይ ይጥዓመኒ ብምባል ወይስ ንውዳሴ ኸንቱ ኣይትግበሩ፡ ብትሕትና ግና እቲ ሓደ ነቲ ሐደ ኻብ ርእሱ ኣብሊጹ ይርኣዮ። ነፍሲ ወከፍ ንብጻዩ ድማ እምበር፡ ነፍሲ ወከፍ ንርእሱ ዚሔሾ ኣይጠምት። እቲ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ዝነበረ ሓሳብ ኣባኻትኩም ውን ይሃሉኹም። ንሱ ብመልክዕ ኣምላኽ ክነሱ፡ ነቲ ማዕረ ኣምላኽ ምዃኑ ኸም ምምንዛዕ ኣይረኣዮን። መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ኣሕሰረ፡ ሰብውን መሰለ፡ ብንብረቱ ኸም ሰብ ኰይኑ ተረኸበ። ርእሱ ኽሳዕ ሞት ኣትሐተ፡ ክሳዕ ሞት ኣብ መስቀል እኳ ደኣ ተኣዘዘ።"

ጳውሎስ ብዛዕባ ግቡእ ክርስትያናዊ ባህርይ 5 ነገራት ይነግረና፦

1. ነገራት ንቅኑዕ ምኽንያት ግበሮም (ጥቕሲ 3)
2. ንኻልኦት ካብ ገዛእ ርእስኻ ኣብሊጽካ ረኣዮም (ጥቕሲ 3)
3. ሃንቅሃንቃ ካልኦት ጠምት (ኣስተብህል) (ጥቕሲ 4)
4. ክርስቶስ ውልድነቱ ኣስተብሂሉ፡ ስለዚ ድማ ንኣምላኽን ንኻልኦትን ከገልግል ፍቃደይና ነይሩ።
5. ከምቲ ህርፋን ስልጣን ዘይነበሮ ክርስቶስ፣ ክርስቶሳዊ ባህርይ ይሃልኻ። (ጥቕሲ 6) እኳ ደኣ ገዛእ ርእሱ ባዶ ገበራ (ገዛእ-ርእሱ ኣሕሰረ)፡ (ጥቕሲ 7)፡ ምእዛዝ ኣርኣየ (ጥቕሲ 8)፡ ዕላማ ኣምላኽ ፈጺሙ። (ጥቕሲ 8)

ቅዲ ህይወትና ኣብ ጥቕሲ 4 ኣንቢርና እንተ’ለናን ውልቃዊ ድልየታትና ንምልከት እንተ’ለናን፣ ልክዕ ከምቲ ዓብዪ ሓው ንዀውን ኣለና ማለት`ዩ። ብኻልእ ኣዘራርባ ቅንኢ፡ ስስዐን ርእሰ-ድንጋጸን ንሕብሕብ ኣለና ማለት`ዩ። እቶም ብዘይካ ርእሶም ካልእ ዘይፈልጡ ክርስትያናት—ልዕሊ እቶም ንክርስቶስ ከም መድሓኒ ዘይፈልጥዎ’ሞ፡ ነገር ግና ካብ ገዛእ ርእሶም ንላዕሊ ዕላማ ዘለዎም— ክሕጐሱ ኣይክእሉን ወይ ኣይሕጐሱን`ዮም። ባህርይ እዚ ዓብይ ሓው ሰለስተ ኣሉታ ዝዀኑ ውጽኢታት ኣለዎ፡-

1. ዘለና መሰልን ሓለፋታት ውልድነትን ከም ዉሁብ ወሲድና፣ ሕውነታዊ ግዴታና ክንጐስዮ ንኽእል ኢና። እቲ ዓብይ ሓው፡ ደጋዊ ቅኑዕ፡ ሕልና ዘለዎ፡ ጻዕራም፡ ግቡኡ ዝፈልጥ እዩ ዝነበረ። ባህርይኡ ግና ኣይግድን። ሓደ ነገር ኣስተውዕል ግጉይ ዝምድና ምስ ሓዉ፣ ምስ ኣቡኡ ዝነበሮ ዝምድና መኒህዎ። ንሱ ግና ኰረየ ምእታውውን ኣበየ። ኣቦኡ ኸኣ ወጺኡ ለመኖ። ሉቃ 15:28
2. ንኣቦ ብተኣማንነት እና’ገልገልካ፣ ምስኡ ሕብረት ዘይብልካ ክዀውን ይኽእል እዩ። ቅኑዕ ዝምድና፡ ኵሉ ግዜ ተመሳሰልቲ ድልየታትን ቀዳምነታትን የልምዕ። እቲ ዓብይ ሓው ግና ኣቡኡ ብምምላስ ሓዉ፣ ስለምንታይ ከም እተሓጐሰ ኣይተረድኦን።
3. ኵሉ ኣቦና ዘለዎ ንብረት ወረስቲ ክንኰውን ንኽእል ንዀውን፣ ካብቶም ሓንቲ ዘይብሎም ንታሕቲ ክንሕጐስን ናጽነት ክስመዓናን ግና ይኽእል ይዀውን። እቶም ግዙኣት፡ ልዕሊ እቲ ዓብዪ ሓው ተሓጒሶም። ንሱ ኣብ ደገ ዀይኑ መሰሉ እናሓተተ`ከሎ፡ እቶም ግዙኣት ግና በሊዖም፡ ስሒቖምን ሳዕሲዖምን። ሕማቕ ኣተና ነቲ ሓዉ፣ ካብ ሃረርታ ልቢ ኣብኡ፣ ካብ ፍቅሪ ሓዉን ሓጐስ እቶም ግዙኣትን ከሪህዎ። ኣብ ህይወትና፣ ሕማቕ ኣመላኽታ፡ ካብቲ ኣምላኽ ንዓና ዘለዎ በረኸታት ይዓጽወና፣ ትሕቲ እቲ ኣምላኽ ዝሃበና ዕቍር ክእለት (ዓቅሚ) ክንነብር ድማ ይገብር። ባህርይና ወይ ኣመላኽታና ልክዕ ከምቲ ባህርይ ዓብዪ ሓው ክብሕጐግ ምስ ዝጅምር፣ ክንዝክሮም ዘለና 2 ነጥብታት ኣለዉ፡-
1. ጕንዖታትና፡ ንሱ ኸኣ፥ ወደይ፡ ንስኻስ ኵሉ ሳዕ ምሳይ አሎኻ፡ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ። ጥቕሲ 31
2. ንዋትና፡ ንሱ ኸኣ፥ ወደይ፡ ንስኻስ ኵሉ ሳዕ ምሳይ አሎኻ፡ ናተይ ዘበለ ድማ ናትካ እዩ። ጥቕሲ 31
እስከ ኣብ ክርስቶስ ዘለካ/ኪ ሓለፋታትን እትውንኖም/ዮም ነገራት ሒደት ደቓይቕ ወሲድካ /ኪ ጸብጽቦም/ዮም። ኣየወ! ክንደይ ባዕኳራት’ና።

እዚ ጽሑፍ ካብታ እቲ ዕዉት ባህርይ ዘርእስታ ተርጕምና ዘቕረብናያ መጽሓፍ እተወስደ እዩ።

0 comments
Other Article