ጾምን ጸሎትን ሓይሊ ኣለዎ

Posted on 2014-03-25 · 1495 · 0 · 0

5 resources uploaded

ጾምካ ዊዒልካ ክትዛረብ ምስ ኣምላኽካ
ምቕታል ንስጋኻ ምሕዳስ ንመንፈስካ
ንኣምላኽ ብጎይታ የሱስ እንዳኽበርካ

ጸላኢኻ እተስዕረሉ ዓምዲ፡ እወ እተሕፍረሉ
ሎቦዋ ኣምላኽካ ትቅበለሉ እተጽናዓሉ
ትዕግስቲ ተጥርየሉ ቅድስና ትማሃረሉ
ንኹሉ ኽፋእ ዘርኢ እትምንቁሰሉ

ሓሳብካ ዝባረኽሉ ልቦናኻ ዝሰፍሓሉ
ይዒንትኻ ዝኽፈታሉ ከናፍርካ ዝቕደሰሉ
ሊቀኻህን ንጉስ ሳሊም ኣብ ልብኻ እተንግሰሉ

ኣብኡ ኣሎ እቲ ዓወት
ለባማት ዝመርሕሉ ብሉጽ ሂወት
ዎ ውሉድ ኣምላኽ ኣብኡ ኢና እንተክል መሰረት።

“ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ምስ ጾመ...” ማቲ 4:2
“እዚ ኸምዚ ዝበለ ብዘይ ጾምን ጾሎትን ኣይወጽእን እዩ...” ማቲ 17:21

0 comments
Other Poem