ክጽበየካ'የ

Posted on 2012-02-02 · 1160 · 0 · 1

12 resources uploaded

ክጽበየካ'የ እሙን ምኻንካ ፈሊጠ
ኩነታተይ እካ እንተመሰለ ተስፋ ተቐብጸ
ዓጻጽምቲ ኩሉ ትንፋስ ሰኺዑ
ርእየ'የ ምዉታት ክትንስኡ

ሃማናት አዋጅ ክእውጁ ንሞተይ
ዓወት ናተ'ዩ መጺኡ ዘመነይ
ንኹሉ ግዜ አለዎ ከም ዝበልካ
ንዓይውን ግዜይ መጺኡ ነብሰይ ምብጽሓ

ባሕሪ ገቲርካ ብንቑጽ ከም ተሕልፍ
አብ ከብዲ ዓሳ ምሂርካ ከም ትመልስ
መወዳእታይ ጽቡቕ'ዩ መፈጸምታ ዘለዎ
ዘመን መጽኡለይ ዘመን ዝከሓሶ

ክጽበየካ'የ ናትካ’ዩ ዝሕሸኒ
ከም ሰራሒ መሬት ፈንጢሕካ ክትሰርሓኒ
ኢድካ ከተጸብቕ ክትድህስሰኒ
ነቲ አኽሊል ክብሪ ከተዳልወኒ

1 comments

ተባረኺ ንያት ፡ ብሓቂ ዝባርኻ ግጥሚ ።
Other Poem