እንታይ ክፉእ ገበረ ( ማቲ፡ 27፡23)

Posted on 2014-09-06 · 989 · 0 · 0

2 resources uploaded

ኣየ እንታይ ክፉእ ገበረ እዚ ጎይታ
እዚ ኹሉ መርገም ምስ ልግጫ
እንታይ ክፉእ ገበረ እዚ ጎይታ
እዚ ኩሉ ጥፍጣፍ ሻቦጥ ምስ ዋይዋይታ
ቁሩብ ከስ እንታይ ክፉእ ገብረ’ባ
እዚ ኹሉ ጻዕሪ መስቀል ተሰኪምካ ንጎልገልታ
እረ እንታይ ክፉእ ተረኽቦ’ታ
መንስ ኣሎ ዝረትዖ ብገለ ቃላት
ወይስ ኣነ ዝብል እንተሎ ዝረኸበሉ ሓጥኣት

ኣበይ ከይዱ እዚ ኹሉ መልክዕ እዚ ኹሉ ውቓበ
ሰብ ምስ ረኣዮስ እቲ ዘብህግ ትርኢቱ ዘይተረኽበ
ስለምንታይ ንዑቕ ተቖጽረ ብሰብ ዝተደርበየ
እዚ ሓላፊ ሰብ ገጹ ዘገልብበሉስ ክብሩ ናበይ ተኣልየ
ናብ ማሕረድ ከም ዝወርድ በጊዕ ዝኽብከብ ገለ ከይበለ
ኣየ……እዚ ደኣ እዩ ምስጢር ምድዋኑ
በደለይ ኩሉ ኣበሳይ ኣብኡ ተጻዒኑ
ኣነ መታን ክውቕብ ክርከብ መልኪዐ
መታን ከይቑጸር ድርቡይ ብሰብ ዝተናዕቀ

ሓሊፉለይ የሱስ ክንዳይ ኮይኑ ከፋሊ ዕዳይ
መሰልይ መሊሱ ኣቁሙኒ ጎይታይ በዓል ውዕለተይ
ግን መን ቆጸሮ እዚ ምዃኑ ሚስጥሩ
ሰብሲ ዝተቕዝፈ ቖጸሮ ኣምላኽ ዘውረዶ ብሰሪ ሓጥኣቱ
ሰለ ዘየስተውዓለ እቲ ዓቢ ምኽሪ ኣምላኽ ኣብ ጽሑፋቱ
ከምዝመጸ የሱስ ስለይ ክበል ተገዲዱ ብፍቕረይ ሞተይ ምሟቱ
እዚ እዩ እቲ ዓቢ ግብሪ
ኣብ መስቐል ዝገበሮ ነዓይ እቲ ጎይታ ክብሪ

ኣምላኽ፡ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዅሉ
ናይ ዘለኣለም ሕይወት ምእንቲ ኺረክብ እምበር፡
ከይጠፍእሲ፡ ንወዱ በጃ ኽሳዕ ዚህብ፡
ክሳዕ ክንድዚ ንዓለም ኣፍቀራ።
ዮሃ፡3፡16
Emnet Hones Media


0 comments
Other Poem