"እምቢ!..." ክብል

Posted on 2012-04-05 · 1352 · 0 · 0

130 resources uploaded

ካብ ጊዝያዊ ባህታ መጻወድያ ሓጥያት
ምስ ቅዱስ ህዝብኻ ብስቓይ ክገዓት
ክመርጽ...
ነቲ ዓስቢ ክጥምት'ሞ
ካብ ክብረት 'ዛ ዓለም ጸርፍኻ ክጾሮ
እቲ ዘይርኤ ክብረት ከስተውዕሎ

ክኣልየን ... የዒንተይ ክመልሰን
ንግብጺ ሓዲገ ናባኻ ከቕንዐን
ይትረፈኒ ክብረት "ወዲ ጓል ፈርኦን"
እንከራተት ኣብ ፍቖዶ ኣኽራን
"እምቢ!" ክብል ንዓኻ ካብ ምሕዛን።

ብኣዋጃት ንጉስ ውሽጠይ ከይፈርሀ
ምስጋደይ ክቕጽል ንዓኻ ክድሀ

ይቑም ምስሊ ጣኦት
ኣህዛብ ክሰግዱሉ ይወቓዕ ነጋሪት
ክኣቢ ...
ከይዓጽፍ ኣብራኸይ
እፈረድ ብፍርዶም ኣብ እቶን እደርበይ።

ይሰራዕ መኣዲ ናይ ርኽሰት ናይ ጽያፍ
ራሕሪሔ ክሃድም ክዳነይ ብምግዳፍ
እደጎን ብመቖሕ እከሰስ ብሓሶት
እንቢታ ክመርጽ ካብ ጊዝያዊ ርውየት
"እምቢ! ... እምቢ! ..." ክብል
ንሓጥያት ክኣቢ
ኣምላኸይ ጸጋኻ ሃበኒ!

0 comments
Other Poem