ብጽእና

Posted on 2012-03-13 · 1244 · 0 · 1

129 resources uploaded

ከም ብጹእ
ከም ብጹኣን
ብጹእ ክኸውን
ብጽእና ደልየ
ታእላው ዘይነበሮ ሃብተይ
ንድኻ ዓዲለ
ስለ ብጽእና
ቁሪ መሪጸ ከም ቆጽሊ ሰዓዕ
ለቢሰ ዲኖ ኣጣል ኣጎዛ በጊዕ
መከራ ክጸግብ ንኸስዐይ ቀጺዔ
ሓሪየ ቆሎ ጥረ
ኣብ በዓቲ ሰፊረ
ራህዋ ተሓሲመ
ሰሓቕ ጸዋታ ዘረባ ሓዲገ
ብጽእና ክረክብ ደኺመ
ናብ ኣምላኽ ክቐርብ
ኣብ ሰደቓ ጸሎት ውዒለ ሓዲረ
ባይታ ስዒመ ሰጊደ ጊዒረ፣

ግን…
ኣይቀረብኩን ናብቲ ቅዱስ
ኣይረኸብኩን ብጽእና
ንውሽጠይ ዘሔድስ

ለካ … ’ቲ ብጽእና
ካብ ኣምላኽ’ዩ
ካብቲ ቅዱስ ካብቲ ብጹእ
ባዕሉ ሓርዩ ኣቕሪቡ ናብ ቦታኡ
ንሓጥእ ዝዕድል ብጽእናኡ!!

“ኣብ ቦታኻ ክሓድር ዝሓረኻዮን ዘቕረብካዮን ሰብ ብጹእ እዩ።…”
መዝ 65.4

1 comments

ኩሉ ብእኡ እዩ ... ንዕኡ ምእንቲ ክኸውን ...ብጽእና'ውን ካብቲ ብጹእ እዩ። እቲ ጽድቅና ዝኾነ ጎይታ ስሙ ይባረኽ! ጎይታ ይባርኽካ ኤርሚ ሓወይ
Other Poem