ኣበይ ኣሎ ልብኻ

Posted on 2012-12-16 · 1297 · 0 · 0

30 resources uploaded

እስከ ከሓተካ፣ ኣበይ ኣሎ ልብኻ
ኣብቲ ምድራዊዶ፣ ኣብቲ ሰማያዊ ርስትኻ
ኣብ ሓላፊ ነገራትዶ፣ ኣብ መንግስቲ ኣቦኻ
ሓቂ’ዩ እዚ ኩሉ ከም ዘገድሰካ
ግን ኣየናይ እዩ ቀዳምነታትካ
እቲ ናትካዶ፣ ወይስ እቲ ናይ ኣምላኽካ
ድሌታትካ እንተ ኣቐዲምካ፣ ጽቡቕ ኣይኮነን መወዳእታካ
መንግስቲ ኣምላኽ ኣቐዲምካ እንተ ደሊኻ
ኣይምስልካ ትስእኖ፣ ክትረኽቦ ኢኻ ኩሉ ድሌታትካ

እዋእ እንታይይ ድዩ ዝበለ እቲ ኣፍቃሪኻ
ኣብቲ መዝገብካ ዘልዎ፣ ኣብ’ሎ ልብኻ
በልከ ትፈልጥዶ ሓሲብካ
ኣበይ ከም ዘሎ መዝገብካ

አረ ናበይ ኣቢሉ እዩ ዝስሕበካ’ቲ ልብኻ
ኣብ ገዛእ ርእስኻዶ፣ ወይስ ኣብቲ ዝሞተልካ ጐይታኻ
ኣብ ነገራትካዶ፣ ወይስ ኣብ ጉዳይ ኣቦኻ
በዚስ ኣነጽር መርገጺኻ፣ ኣይሕበልን’ዩ ፈጣሪኻ
ይፈልጥ’ዩ፣ እቲ ዘሎ ኣብ ልብኻ
ግና ይደሊ እዩ፣ ክትገብሮ ቀዳማይ ናይ ህይወትካ

ዓይንኻ እንታይ ትርእየሉ
እዝንኻከ እንታይ ትሰምዓሉ
ኣእምሮኻ እንታይ ትሓስበሉ
ኣገዳሲ እዩ ክትጥንቐቕ በዚ ኩሉ
ምኽንያቱ እዚ ኩሉ ንልብኻ ዝጸሉ
ኣይበለን ድዩ የሱስ ኣብቲ ቃሉ
ተጠንቐቑ ብትርእይዎን ትሰምዕዎን ኩሉ
ስለዝፈልጠ’ዩ፣ ንእምነትካን ንሓሳብካን ከም ዝጸሉ
እምነትካን ሓሳብካን ከኣ ንልብኻ የርክበሉ
ኣምላኽ ኣቐዲሙ፣ ኣሎ ዘጠንቀቐሉ
ኢሉ፣ ንልብኻ ልዕሊ ኩሉ ሓሉ

ይርድኦ እዩ እኮ እቲ ጐይታካ
እቲ ኩሉ ድኻምካ፣ ኣብ ግዜ ፈተናካ
ግና ኣብ መን ተንብር ልብኻ፣ ብእኡ እናሓለፍካ
ኣብቲ ፈተናኻዶ፣ ኣብቲ ዓወት ዝህበካ ኣምላኽካ
ኣብቲ ዝረአ ግዝያዊ፣ ወይስ ኣብቲ ዘይርአ ዘልኣለማዊ
ኣብ ክእለትካ’ቲ ስጋዊ፣ ወይስ ኣብ የሱስ እቲ ከውሒ መንፈሳዊ
ኣብቲ መካራኻ ግዝያዊ፣ ወይስ ኣብቲ ዓስብኻ ዘለኣለማዊ
ወረ ኣብ እምነትካዶ፣ ወይስ ኣብቲ ዓዳሊ እምነትካ

ኣብ ግዜ ዓወትከ፣ ኣበይ ትገብሮ እቲ ልብኻ
ኣብቲ ዓወትካ፣ ወይስ ኣብቲ ምንጪ ዓወትካ ዝዀነ ጐይታኻ
ኣብ ጥበብካ፣ ወይስ ኣብ የሱስ’ቲ ዝኰነ ጥበብካ
ኣብ ውህበትካዶ፣ ወይስ ኣብቲ ምንጪ ውህበትካ
ኣብ ጽድቅኻዶ፣ ወይስ ኣብቲ ዝሞተ ጽድቂ ክህበካ
ኣብ ሓይልኻካዶ፣ ወይስ ኣብቲ ሓይሊ ዝህበካ
ኣብ ፍልጠትካዶ፣ ኣብቲ ምንጪ ኩሉ ዝኰነ ጐይታካ
ተጠንቐቕ ዓወትካ ካብ የሱስ ከየርሕቐካ

ኣብ ግዜ ሓጐስከ ኣበይ ይርከብ ልብኻ
ኣብቲ ዘሕጐሰካ ኩነትታካ፧
ወይስ ኣብቲ ብኣይ ጥራይ ተሓጐስ ዝበለካ
ሓጐስ ጽቡቕ እዩ፣ ግና ከኣ ኣድህቦኻ ከይሰርቀካ
ብመን ክትሕጐስ ከም ዘለኻ ፍለጥ ኢኻ
እቲ ዘሕጒሰካ፣ እንተ ኰይኑ ግዝያዊ
ተጠንቐቐሉ ኢኻ፣ ኣይኰነን ነባሪ
ሎሚ ኣሎ፣ ጽባሕ ክኸውንዩ ዘይህልዊ
ብጐይታ ጥራይ፣ እንተ ኰይኑ ሓገስካ
ውሕስነት ኣለካ፣ ቀጻሊ’ዩ ሓጐስካ
ምኽንያቱ የለን ዝወስዶ ካባኻ
ዘይልወጥ ስለዝኾነ፣ ምንጪ ሓጎስካ

እሞ ደኣ ኣበይ ክኸውን ይግብኦ ልብኻ
ኣብቲ ዘይጠፍእ፣ ዘይበርስ ርስትኻ
ኣብቲ ነባሪ፣ ዘለኣለማዊ ሓጐስካ
ኣብታ ነባሪት ዘለኣለማውት ቤትካ
ኣብታ ትመጽእ መንግስቲ ኣቦኻ
ኣብቲ ምንጪ ዓወትካ ዝዀነ ጐይታኻ
ኣብቲ ልዕሊ ኩሉ ዝዀነ ሓይሊ ኣምላኽካ
ኣብቲ ጥበብ ኣምላኽ ዝኸነ የሱስካ

ኣብ ፍልጠትካ ዘይኰነስ፣ ኣብ ንእኡ ምፍላጥካ
ኣብ ክእለትካ ዘይኰነስ፣ ኣብቲ ክእለት ዝህበካ
ኣብ ዓወትካ ዘይኰነስ፣ ኣብቲ ልዕሊ ዕዉት ዝገበረካ
ኣብ ውህበትካ ኣይከነን፣ ኣብቲ ወሃቢ ውህበትካ
ኣብቲ ኣቦ ብርሃናት፣ ዘውጽኣካ ካብ ጸልማት
ኣብቲ ራእሲ ህይወት፣ ዝሰዓረ ንሞት
ኣብቲ ቦኽሪ ፍጥረት፣ ዝተንስአ ብዓወት
ኣብቲ መፍቀሪኻ፣ ዘፍቀረካ ክሳዕ ሞት
ኣብቲ ኣምላኽ ኣማልኽቲ፣ ጐይታ ጐይቶት

ኣብቲ ትጽበዮ ዘሎኻ፣ ደጊሙ ክመጸካ
ኣብ የሱስ እቲ ተስፋኻ፣ ኣብኡ ኣንብር ኩሉ እምነትካ
ከምዚ እንተ ገበርካ፣ ኣይክትናወጽን ኢኻ
ካብ ዓወት ናብ ዓወት ክትከይድ ኢኻ
ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክትልወጥ ኢኻ
ክትግረም ኢኻ፣ ብፍቕሩ ምስ መልኣካ
እሙን እዩ ንሱ፣ ክትርእዮ ኢኻ ከሎ ክመርሓካ
ብሰናይ ከጽግብ፣ ክኸናኸንዩ ንህይወትካ
ይሕጐስ’ዩ ንሱ፣ ብእኡ ክትሕጐስ ከለኻ
ሓጐሱ’ዩ እኮ፣ ንዓኻ ሓይልኻ
ይሕጐስ’ዩ’ውን ንሱ፣ ሰናይ ክገብረልካ
ብግዜ ፈተና’ውን፣ ንሱ ኣሎ ምሳኻ
ኣይምሰልካ፣ ዘለኻ በይንኻ
ከም ሰብ ኣይኰነን፣ ንሱ ከይጠልመካ
ጥራይ ብኡ እመን፣ ቀጥ ኣብሎ ልብኻ
እሙንዩ ስሙ፣ እዚ ጐይታኻ
ኣብኡ ግበሮ ልብኻ፣ መጺኡ ክሳብ ናብኡ ዝወስደካ


መበገሲት ሓሳብ ‘ልብኻ ናበይ ኣቢሉ ይስሕበካ ኣሎ፧’ እዮብ 15፣12

(የሱስ ክምልስ’ዩ ልብና ኣብኡ ይኹን ‘እንሆ ቀልጢፈ እመጽእ ኣሎኹ…’ ራእይ ዮሃ 22፣12)

0 comments
Other Poem