ሓጺር ለበዋ ንዘመርትን ሰበኽትን

Posted on 2014-09-16 · 1469 · 0 · 1

33 resources uploaded

ፍቑራት ዘመርትን ሰበኽትን፡ በጃኻትኩም ኣብ ስብከትና ድዩ ኣብ መዛሙራትና፣ ዘይግርኑብ ትግርኛ ንጥቐም ስለ ዘለና ነስተብህለሉ። ብፍላይ ኣብ መንጐ ኣዝማዳይ ፊደል ‘እ’ ን ‘ዝ’ ን ዘሎ ፍልልይ ኣይንፈልጦን ኣለና። በጃኻትኩም በዝን ወድኸምዝን ንቋንቋና ኣይነንቕዞ። ንመረድኢ
ብዙሓት ሰበኽቲ፣ ጐይታ ዝተመስገነ ይዅን ይብሉ። እዚ ኣበሃህላ እዚ ግን ጌጋ እዩ። ኣቱም ከምኡ እትብሉ፣ ጐይታ እተመስገነ ይዅን ማለትኩም ድዩ፧

1. ኣብ ኵሎም ረባሕታታት ዓናቕጻት (ገቢር፡ ተገብሮ፡ ተጋብሮ፡ ኣግብሮ፡ ኣጋብሮ) ብንጹል ህሉው እዋን። ገቢር ተገብሮ ዝብል እቲ ንጡፍን ልኡምን ግሲ ኢልና ኣብ ኣብያተ-ትምህርትታት ኤርትራ እንመሃሮ ዝነበርና እዩ። ኣብ እንግሊዝኛ Active and Passive Voices ዝብል እዩ። ኣብ ቋንቋና ግን ልዕሊ 5 ረባሕታታት ኣለና። ስለዚ ቋንቋ ትግርኛ ኣዝዩ ሃብታም ቋንቋ እዩ።

2. ብንጹል ሕሉፍ እዋን ኣብ ኣዕማዳት ተገብሮን ኣጋብሮን ጥራሕ ዝርከቡ ቃላትን፣ ኣብ እተወሰኑ ኣካላት ተውላጠስማዮት

ንስኻ ዝብል ቃል ጥራሕ እሞ ንውሰድ፣ ምስባኽ ዝብል ዓንቀጽ ከኣ ንውሰድ

1. ገቢር -------- እትሰብኽ
2. ተገብሮ ------- እትስበኽ
3. ተጋብሮ ------- እትሰባበኽ
4. ኣግብሮ ------- እተስብኽ
5. ኣጋብሮ ------- እተሰባብኽ

ዘመርትና፡ ኣብ ዝበዝሐ መዛሙራትኩም፣ የመስግነካ ኣለኹ፣ የፍቕረካ’የ፣ ይሰግደልካ ኣለኹ ዝብሉ ቃላት ትጥቐሙ ኢኹም፣ እዚ ግን ብመሰረቱ ጌጋ እዩ። ብ ‘የ’ ወይ ‘ይ’ ዝጅምሩ ዓናቕጻት ምስ ሳልሶት ኣካላት ንጽልን ድርብን ኢዮም ዝኸዱ። ንመረድኢ
ኣቤል ንጐይታ የፍቕሮ እዩ።
እቶም ኣሕዋት ይጽልዩ ኣለው።
ኣነ ምስ ዝብል ክንድ-ስም ወይ ቀዳማይ ኣካል
ኣነ ንጐይታ አፍቕሮ እየ።
እሰግደልካ ኣለኹ።
አመስግነካ ኣለኹ።

1 comments

ጎይታ ይባርኽካ ዲዩ ዝበሃል ወላስ ጎይታ እባርኽካ?\\r\\nተባረኽ!
Other Article