ምስኮነኒ

Posted on 2013-02-22 · 982 · 0 · 0

32 resources uploaded

ሕቶይ ቡዙሕ
ጾረይ ከቢድ
ሰላመይ ዉሑድ
ዓቕመይ ዉሱን
ዓቕለይ ጽንቁቕ
ጭንቀይ ዕዙዝ
እምነተይ ስንኩፍ
ተስፋይ ጽልሙት
ኣበሳይ እልፊ
ኣእምሮይ ሩቡሽ
ድቃሰይ ዘይልኡም
ምስኮነኒ
ረድእየት ደልየ
ለውጢ ብሂገ
ተሓድሶ ናፊቐ
ዓቕለይ ምስ ኣጽበብኩ
ባዕለይ ብባዕለይ መፍቲሒ ደልየ
ግና ኣይከኣልኩን
ሽዑ
ነቲ መሪር ሙቁር
ንጭንቂ ሰላም
ንድኻም ሓይሊ
ንልቢ ተስፋ ስንቂ
ዝኸውን ከም ዘሎ ምስ ሰማዕኩ
የዒንተይ ናብኡ
ኣእዳወይ ናብ መቕደሱ
ልበይ ናብ መንፈሱ
ምስ ገበረኩ
ብቕጽበት ባርኖስ መከራይ ቕንጥጥ
ዕዑረት ልበይ ክፍት
ምድረብዳይ ኣለምልም
ዓጻጽምተይ ፍኒሕኒሕ
ኣቢሉ
ሓድሽ ልዉጥ
ዱሙቕ ብርሁ
ቅሱን ፍሱህ
ሓያል ብርቱዕ
ጌሩ
ቕይር ምስ ኣበላ ህይወተይ
ፈቒደ ክኸውን
የሱስ ጐይታ ልበይ
ዓርኪ መሓዛይ
ኣቦ ግሽነተይ!!


0 comments
Other Poem