ምልስ ኢለ ክርኢ

Posted on 2012-04-19 · 1282 · 0 · 3

12 resources uploaded

ናይ ትማሊ ውጽኢት'ዩ
ሎሚ አብዚ ዘለኹ
ክብሉ ሰባት ሰሚዕኩምዶ ትፈልጡ?

አነ ግን ምልስ ኢለ ክርኢ
ዝሓለፍክዎ መገዲ ከስተንትን ክመሚ
ከም አመጻጽኣይሲ ምንባር'ውን አይግበኣንን
አይኮነንዶ ንአምላኽ ወራሲቱ ክኸውን

ውጽኢት ፍጹም ፍቕሩ'የ አብዚ ዘለኹ
አብ መስቐል ቀራንዮ ሂወቱ አሕሊፉ
ንጹህ ደሙ ንምንጻሀይ ፈሲሱ
ኣበር ዘይርከቦ ክነሱ ክንዳይ ተጸሪፉ

ብኡኡ'የ ዝመላለስ ክሳደይ አቕኒዐ
ወላ ማዕበላት ንፋሳት ተተነቓነቐ
እቲ ናይ ደም ኪዳኑ አዝዩ'ዩ ጽኑዕ
ብፍጹም ዘይልወጥ ዘልአለማዊ
እሙን'ዩ ተስፉኡ ፈጻሚ

እዚ ኩሉ ዝተገብረላ
ነብሰይ ውዕለቱ ክመልስ'የ ኢላ
ግን አይተኻእላን ብናይ ምድሪ ቋንቋ
ገለ ተገለጸት ተመስገን ክትብል ከተምልኽ
ዘልኣለም አብ ቤቱ ምንባር መሪጻ

እቲ ጸሓፊ ኸምዝበሎ
ሰማያት ወረቐት እንተዝኸውን
ባሕሪ ድማ ቀለም ፍቕሩ አይምገለጸን
ምሰንበብክዎ አስደሚሙኒ በልኩ
ለካስ ልዕሊ ምርድአይ'ዩ ፍቕሩ
በዛ ንእሽተይ አእምሮይ
አይገልጾንየ ፍቕሪ አምላኸይ

ግን ሓንቲ ክብል!
አብዚ ምህላወይ ምልስ ኢለ ክርኢ
ኩሉ ካባኻ'ዩ ጽቡቕ ገባሪ
ንስኻ'ኢኻ በይንኻ ከአሊ
ክብሪ ንስምካ ይኹን የሱሰይ
አብ ሰማይ አብ ምድሪ

3 comments

· 2013-03-12
ኣሜን። ጎይታ ዪባርኽኪ ጸጋኡ ዲማ የብዝሃልኪ።

· 2013-03-05
አሜን ብሩኽ ሓወይ!

"አብዚ ምህላወይ ምልስ ኢለ ክርኢ ኩሉ ካባኻ'ዩ ጽቡቕ ገባሪ" ክሳብ ኣብዚ ዘብጽሓኒ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ፣ ጐይታ ምግላጽ ይወስኸልኪ ንያት
Other Poem