ውዕለት የሱስ ንምድሓንና

Posted on 2013-06-12 · 1212 · 0 · 0

30 resources uploaded

7.የሱስ’ዩ እቲ ዝሞተ ኣብ ክንዳኻ
ምኽፋሉ ምስ ሰኣንካ ንዕዳኻ
ልቡ ኣይገበረሉን ክትጠፍእ ከለኻ
ካብ ሰማይ ደኣ ወረደ ክብል ንኣኻ

8.ኣምላኽነቱ ገዲፉ ከድሕን ንኣኻ
ብሰሪ ዕልወትካ ከምኡ’ውን ገበንካ
ተዋሪዱ ኣብ መስቀል ክብል ንኣኻ
የሱስ እንተ ዘይከፍሎ ዕዳኻስ መን ምኸፈለልካ፧

9.ኣብ ምድሪ ተዋሪዱ ብፍጥርቱ
ኣብ መስቀል ውዒሉ ብሞቱ
ብሳልሰይቲ መዓልቲ ተንሲኡ
መስኪሩ ኣምላኽነቱ ብዕርገቱ ብትንሳኤኡ

10.ብቑዕ’ዩ ከድሕን ነቶም
ብእኡ ዝኣምኑ ኩሎም
ላዕልን ታሕትን ኣይንበል
ተቐሪቡልና ዘሎ ምድሓን
ብእምነት ድኣ ንቐበል

11.ድሓር ከይንጠዓስ
ግዜ ከሎና ንመለስ
ድሕሪ ሞት ፍርዲ ደኣ’ምበር
ሽዑስ የለን ንስሓ ዝግበር
ሕጂ ንቀበል ተቐሪቡልና
ዘሎ ምድሓን ኣምላኽና

0 comments
Other Poem