ህይወት

Posted on 2012-04-23 · 1349 · 1 · 1

107 resources uploaded

ትብልዒ ዲኺ ትስተዪ
ትጥመቲ ዲኺ ትጭበጢ
ወይስ ትርጉም ኣልቦ ኢኺ ዘይብልኪ መሳጢ?
ኣይፋሉን...
ትርጉምሲ ኣሎኪ
ክንዲ ዓሚቝ ቀላይ
ንዝርድኣኪ ክንዲ ጽፍሒ ሰማይ።
ኣበይ ደኣሉ'ሞ ህይወት ትርከቢ
ኣበይከ ትነብሪ ኣበይከ ትሰፍሪ
ክረኽበኪ ህይወት
ትብልዮ እንታይ ኣሎ?...እስኪ ተዛረቢ

ገለ ይትርጉሙ ትዕግስቲ'ያ ይብሉ
ስቕ ክብል ክጽበ ክጻወር ንኹሉ
ገለ ይትርጉሙ መዓር እያ ይብሉ
ትርጉም ማንነታ ተስተማቕረሉ
ገለ ይትርጉሙ ድሌት እያ ይብሉ
ድሌተይ እገብር ዋላ ዘይዓግበሉ
ገለ ይትርጉሙ ጉያ እያ ይብሉ
እኸይድ እጓዓዝ ንዓኪ ከማዕዱ
ገለ ይትርጉሙ ኩሉ እያ ይብሉ
ከይከውን እሰግእ ሓንቲ'ኳ ዘይብሉ።

ብሓቂ እንታይ ኢኺ?
ከመይ'ዩ ነገርኪ
ሚስጥርኪ ኣይተፈልጠን ብዙሕ'ዩ ትርጉምኪ
ኣንፈትኪ ኣይተፈልጠን ጓል መገዲ ኣብዚሕኪ

ግን... መብጽዓ ኣትየ'የ ሚሒለ ጥሒለ
እንተተገሊጽኪ ንዓይ ኣብ መገደይ
ንኽዕድገኪ ዝኽፈል ከፊለ
ክነብር ምሳኺ ብኹሉ ዘመነይ።

እሞኸ ደኣ...
'ቲ ሓቂ ኣቤሎ ንዓኺ ዘብርህ
'ቲ መገዲ'ቤሎ ናባኺ ዝመርሕ
ኣቤሎ ዝሕብር ዝነግር 'ቲ ኣንፈት
ንዓኺ ዘጨብጥ ብምልኣት ዝብሕት
ምንጭኺ ዝፈልጥ?
... እወ ህይወት
ኣቤሎ ኮታ?
ኣነ እየ ዚብል ህይወት ብምልኣ
ሓቂ ዝጨበጠ ዝዕድል ንዓኣ
መገዲ ዘለዎ ኩሉ ዝኽተሎ
ህይወት ዝጨበጠ ብሓቂ ኣቤሎ
ወይ ህይወት ዝኾነ ብሓቂ ኣቤሎ?

የሱስ ከኣ "መገድን ሓቅን ህይወትን ኣነ እየ።" በለ። ዮሃ.14፡6

1 comments

ኣሜን! የሱስ እዩ ህይወት!
Other Poem