ሓይሊ ‘ቲ ድኹም!

Posted on 2012-04-23 · 1234 · 0 · 0

32 resources uploaded

ዙርያኡ ጸልሚትዎ ዘጽበበ ዓቕሉ
ምርኣይ ዝተሳእኖ ኣንፈት መገዱ፣
ሰንከልከል ዝበለ ረዚዘን ኣእጋሩ
ኣብ ዘለዎ ዝደረቐ ተዋሒጡ ብኹነታቱ ።

ካብቲ ዘለዎ መዋጽኦ ምስ ስኣነ
ኩሉ ፈቲኑ ተስፋ ምስ ቀበጸ፣
ሓይሉ ወዲኡ ኣብ ዘለዎ ተኾርመየ
ዓቕሚ ከምዘይብሉ ከኣ ኣጸቢቑ ፈለጠ።

ካብ ድኻሙ ዘተንስእ ሓይሊ ደለየ
ነቲ ክእለት ዘለዎ ብልቡ ምስ ዘከረ፣
“ካብዚ ኣውጽኣኒ!” ኢሉ ናብ ኣምላኽ ጸለየ
ንድኻሙ ዝድግፍ መን ምዃኑ ስለዘለለየ።

እቲ ኹሉ ዝኽእል፥ ኣብርሀ ንዓይነ-ልቦናኡ
ሓይሊ ሃቦ ንድኻም ኣርሒቑ ፣
ካብ ዓዘቕቲ ኣውጽኦ ብኢዱ ስሒቡ
ኣብ በሪኽ ክመላልስ ኣጽንዐን ነእጋርሩ።

ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ ክበጽሕ ናብ መፈጸምታ
ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ክዓርፍ ኣብ ሕቑፊ ጎይታ
ብእምነት ጀሚሩ ብእምነት 'ታ ጉዕዞ ክዛዝማ
ዝተዳለወትሉ ኣኽሊል ህይወት ካብ ኣምላኹ ክሽለማ።

“በቲ ሓይሊ ዚህበኒ ንኹሉ እኽእሎ እየ።” ፊልጲ 2:13

0 comments
Other Poem