ምበልኩ !

Posted on 2015-05-02 · 1149 · 1 · 1

32 resources uploaded

ሎምስ ገለ ክብል ክኸፍት ኣፈይ
ክዛረብ ወሲኸ ኣበሪኸ ድምጸይ
እንተ ረኺበ ሰማዒት እዝኒ
ገጻ መሊሳ ጽን ‘ትብለኒ

ሽዑ ምበልኩ ፦
እግዚኣብሄር መሓሪ ‘ዩ ለውሃት ዝመልኦ
ውሉዱ ዝኣሊ ኣልቦ ዘይስኣኖ
ሰላም ዝህብ ጸጋ ዘለዎ
ይምልስ ‘ዩ ንዝጽውዕዎ
ስለዚ ኣሕዋተይ ንዑ ቕረቡ… ቕረብዎ
ናብኡ ተጸግዑ… ተጸግዕዎ

ቃላት ‘ተ ዝረከብ ንሓድሕዱ ዝዋሰብ
ሓደ ድሕሪ ሓደ ለጊቡ ዘቕውም ሓሳብ
ክገልጽ ምፈተንኩ ግብሪ ‘ቲ ልዑል ጎይታ
ብመንፈስ ጥበቡ ልሳነይ ዝኸፈታ

ሽዑ ምበልኩ ፦
ጎይታ ረዳኢ እዩ ዝመልኦ ድንጋጸ
ብፍቕሪ ዝሓቁፍ ናብኡ ንዝመጸ
ዝፍውስ ዝዝንን ልቡ ን‘ተጎድአ
ምጽንናዕ ዝህብ ብሓዘን ን‘ተጎብአ
ሓላዊ ‘ዩ መዕቆቢ ኣብኡ ንዘጽለለ
ይጋርዶ ይሕልዎ ካብ ናይ እኩያት ህላለ
ኣሕዋተይ ንዑ ናብኡ ንመለስ… ንመለሰ
ኣብኡ ነዕርፍ… ንዕረፈ

“ክቡር ነገር ክዛረብ እየ፡ ከናፍረይ ከኣ ቅኑዕ ዘበለ ንምዝራብ ክኸፍት እየ፡ ኣፈይ ሓቂ ኽዛረብ እዩ፡ ንኸናፍረይ ከኣ ረሲእነትሲ ጽያፈን እዩ እሞ፡ ስምዑ።”
(ምሳሌ 8: 6-7)

1 comments

ኣምላኽ ይባርኽካ!
Other Poem