ጸውዓኒ !

Posted on 2012-08-06 · 1319 · 5 · 0

32 resources uploaded

ጸውዓኒ እሞ ክመልሰልካ
ዘይትፈልጦ ስዉር ነገር ክነግረካ
ምስጢራት ቃለይ ክገልጸልካ
መጻኢ ህይወትካ ከፍልጠካ
እትኸደለሉ ጎድና ከርእየካ
ብኢድካ ሒዘ ክመርሓካ
ኣብ ድኻምካ ከሳልየካ
ብኹሉ ዘመንካ ክጾረካ
ውሉደይ፡ ጸውዓኒ ተገዲስካ።


ጸውዓኒ ኣብ ኩሉ ነገርካ
ካብ ክፉእ ካብ ፈተና ክሕልወካ
ካብ መጻወድያ ካብ መፈንጠራ ከናግፈካ
ኣብ ሓዘን አብ መከራ ከጸናንዓካ
ካብ ኩሉ ጾርካ ከዕርፈካ
ወርትግ ድልዊ እየ ክረድኣካ
ጸውዓኒ እሞ ኣነ ክመልሰልካ
እንተደለኻንስ ኩሉሳዕ እየ ቀረባኻ
ውሉደይ፡ ጸውዓኒ በጃኻ ።

"ጸውዓኒ እሞ ክመልሰልካ፡ ዘይትፈልጦ ዓብይን ስዉርን ነገር ከኣ ክነግረካ እየ።"
(ት. ኤርምያስ 33 ፣ 3)

0 comments
Other Poem