ኣሻንጉሊት

Posted on 2012-04-05 · 808 · 0 · 1

10 resources uploaded

ናብ ጸጋም እንተበልካኒ ንጸጋም
ናብ የማን እንተበልካኒ ንየማን
ንዓ እንተበልካኒ ክመጽእ
ኪድ እንተበልካኒ ክወጽእ
ኣብ ዘቐመጥካኒ ክቕመጥ
ናብ ዝለወጥካኒ ክልወጥ
እንተ ቐጻዕካኒ ክእረም
ካብ ዝሓረምካኒ ክሕረም
እንተ ለኣኽካኒ ከስልጥ
እንተ ኣጽናሕካኒ ከየዕለብጥ
እንተ ቀልጠፍካኒ ከይዕበ
እንተ ደንጎኻኒ ክጽበ
እንተ ሾምካኒ ክሽየም
እንተ ሰዓርካኒ ከይቅየም
ሓሳብካ ነዓይ ጽቡቕ ስለ ዝኾነ
ይብል ኣለኹ ነዚ ኣሚነ

“ዎ የሱስ ጎይታ ፍቓደይ እዩ ፍቓደይ ክህበካ ኣሻንጉሊት ክኸውን ኣብ የእዳውካ!“

“ኣቱም ቤት እስራኤል፡ ኣነኸ ንኣኻትኩምዶ ኸምቲ ሰራሕ መሬት ዝገበሮ ኽገብረኩም ኣይከኣለንን እዩ? ኣቱም ቤት እስራኤል፡ እንሆ፡ ከምቲ መሬት ኣብ ኢድ እቲ ሰራሕ መሬት ዘሎ፡ ከምኡ ድማ ንስኻትኩም ኣብ ኢደይ ኢኹም፡ ይብል እግዚኣብሄር። “ ኤር. 18፡6

1 comments

· 2013-03-12
እወ ብሩኽ ሃወይ ሰብ ሲ ሰብ ምኻኑ ዳኣ ዪፍለጥ።