ሃብቲ

Posted on 2011-12-30 · 1079 · 1 · 0

83 resources uploaded

ክጽዕር ተሓቢረ’ንድየ
ረሃጸይ ከፍስስ’ሞ ፍረ ጻማይ ክሰቲ፡
ክዘርእ ተነጊረ’ንድየ
ሓሪሰ ከልምዕ’ሞ ክሓፍስ እንዳእቲ፡
እሞኸደኣ
ዘየኻዕብት ገንዘብ ዘየጥሪ ሃብቲ
ኢለ መኺረ
ቆፋተይ መሊአ ኮሚረ
ሰጒደ ኖኽኒኸ
ልበይ አብ መዝገበይ አውዲቐ ደቂሰ
ብጽባሕ ቀሲነ።

ግን ብሓደ ለይቲ
ባልዕ በለዖ ኣሎ ዝበልክዎ ሃብቲ፡
ሓዚነ እንደገና ጽዒረ
ዓይነት ሃብቲ ቐዪረ
ተመረዘ ምስ ወዓለ ምስ ሓደረ።
ተስፋ ኣይቆረጽኩን መኺረ
ሃብተይ ወርቂ ብሩር ገይረ
ካብ ባልዕ ካብ ምርዘት ከትርፍ
ሰርቕቲ ጉሒላ ዝርፍ
ኩዒቶም ፍሒሮም
ከይፈለጥኩ ካልኤይ ኽሓልም።

ሓሲበ መርሚረ
ካልእ ጉድ ረኺበ።
እቲ ጺዒሩ ግርሁ ዝቐደወሉ
ሓሲቡ ዘግፍሔ ማዕከኑ
“ነፍሰይ ብጽባሕ ቅሰኒ
ብሊዒ ዎ’ስተዪ፡ ተሓጎሲ!”
ዝበለ ሃብቱ ተተርኢሱ
“ኣታ ዓሻ!” ተባሂሉ ሰሚዔ
ሞት ምስ መንዝዖ ሃብቱ ከይበልዔ።

ጨነቐኒ ምልላይ ‘ቲጸገም
ደለኹ እውን
ጽኑዕ ሃብቲ ዝኸውን
ውሑስ ...መዝገቡ ዘእምን
ንጽባሕ ዘቕስን
ኪንዮ ሞት ዝኽዘን።

ለካስ...
ለካስ ንጽባሕ ዝኾነኒ መዝገበይ
ኪንዮ ሞት ክቐስነሉ ዝኽእል ሃብተይ
ዝዓርፈሉ ልበይ
ክኸውን አለዎ መዝገቡ አብ ሰማይ
ባልዕን ምርዘትን አብ ዘየበላሽዎ
ሰረቕቲ ኩዒቶም ከቶ አብዘይረኽብዎ

ስለዚ...
ሰማያዊ ሃብቲ ሰማያዊ መዝገብ
ዘይፈርስ ዘይሃስስ
ሰማያት ዘውርስ
አብ ሰማይ ንኣክብ!!

“መዝገብካ አብ ዘለዎ ፡ አብኡ ድማ ልብኻ አሎ። ስለዚ ብልዒ አብዘይበልዖ
ነቐዝ አብዘየንቅዞ ፡ ሰረቕቲ ዂዒቶም አብ ዘይሰርቅዎ ፡ አብ ሰማ ደአ መዝገብ
ግበሩ እንበር ፡ ብልዒ አብ ዚበልዖ ፡ ነቐዝ አብ ዜንቅዞ ፡ ሰረቕቲ ዂዒቶም
አብዚሰርቅዎ አብ ምድሪ ንዓኻትኩም መዝገብ አይትግበሩ።”
ማቲ 6.19-21

0 comments
Other Poem