ኣምላኽ ንዓኻ እንታይ እዩ? [Sunday 12th Feb 2023]

Posted on 2023-02-12 · 844 · 3 · 2

107 resources uploaded

...እዮብ ንኣምላኽ ዚፈርሆስ ብኸምኡ ድዩ? እዮ.1:9

እዛ ሕቶ እዚኣ ሰይጣን ብእከይ ሃቐና ንኣምላኽ ብዛዕባ እዮብ ዝምልከት ዝሓተታ ሕቶ እያ። እንተኾነ ግና ብዘይ እኩይ ሃቐና ንርእስና ክንሓታ ዘሎና ሕቶ ኮይና ትስምዓኒ። "ስለምንታይ እየ ንኣምላኽ ዝፈርህ? ስለምንታይ እየ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ? ስለምንታይ እየ ንኣምላኽ ዝስዕቦ?" ንዝብሉ ሕቶታት ምላሽና እንታይ እዩ? ካብቲ ታሪኽ ከምንዕዘቦ እዮብ ንኣምላኽ ዝፈርሃሉ ምኽንያት ከምቲ ሰይጣን እተጸበዮ ነገራቱ ስለ ዝመልኣሉ፡ ፈተና ስለ ዝይነበሮ፡ ብድሆታት ስለ ዘየጋጠሞ፣ ኣምላኽ ንኹሉ ድሌት ልቡ ስለ ዝሃቦ ከምዘይኮነ እዮብ ኣመስኪሩ እዩ።

ኣምላኽ ድሌት ልቢ ደቁ ዝመልእ ኣምላኽ እዩ። ልብና ግና ምስቲ ህያብ ድዩ ዘሎ ወይስ ምስቲ ወሃቢ? ንኣምላኽ ከም ንድሌትና ክመልእ ኣብ ተጠንቀቕ ዘሎ ኣገልጋሊ ጌርናዶ ንርእዮ ወይስ ቅድሚ ኩሉ ድሌታትና እንሰርዖ ጐይታና እዩ? ኣምላኽ ግና ኩነታት ከይበድሃና ኣብ ኩሉ እዎን፡ ኣብ ምርካብ ይኹን ኣብ ምስኣን፡ ኣብ ኣብ ጊዜ ሰላም ይኹን ኣብ ጊዜ ፈተና፡ ናይ ህይወትና ጐይታን ኣምላኽን ክንገብሮ ይደልየና።

ጸሎት: ዎ’ኣምላኽ ንስኻ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ንጉስ ነገስታት ጐይታ ጐይቶት ኢኻ። ኩነታተይ ብዘየገድስ ንስኻ ኣምላኸይን ጐይታይን ምዃንካ እእመን ኣለኹ። ብኹሉ ዘመነይ ድማ ክግዝኣካ’የ። ኣሜን!

2 comments

ኣሜን ሳባ። ጐይታ ይባርኽኪ!

· 2021-02-17
ጎይታ ዝባርኽካ ብሩኽ፣ እዋናዊ መልእኽቲ እዩ።