መልእኽቲ ሓድሽ ዓመት [Friday 31st Dec 2021]

Posted on 2021-12-31 · 10 · 0 · 0

35 resources uploaded

ኣብ ልቢ ሰብ ብዙሕ ሃቐና ኣሎ፡ ምኽሪ እግዚኣብሄር ግና እዩ ጸኒዑ ዚነብር። ምሳ.19:21

ጊዜ ሓደ ካብቲ ንደቅሰባት እተውሃበ ህያብ እዩ። ንነገራትና ድማ ብጊዜ ኢና ንዕቅኖ። በብግዚኡ መደባት ንሕንጽጽ፡ ገምጋም ድማ ንገብር። ዋላ እኳ መደባት ኣብ ዝኾነ እዋን ክሕንጸጽ ዝኽእል ነገር እንተኾነ ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ መደብ ምሕንጻጽ ኣዝዩ ዝውቱር ነገር እዩ። ኣብዛ ዓመት እዝን እዝን ክገብር እየ ኢልና ድማ ንውጥን። ነቲ ዝወጠንናዮ ንኽንበጽሕ ድማ ላዕልን ታሕትን ንብል።

ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ መደብ ምሕንጻ ሰናይ እዩ። እንተኾነ ግና መደብ ክንሕንጽጽ ከሎና ክንዝንግዖ ዘይብልና ነገር ኣሎ። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብለና፡ “ብምሉእ ልብኻ ብእግዚኣብሄር ተኣመን፡ ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ። ኣብ ኵሉ መገድኻ ንእኡ ሕሰብ፡ ንሱ ኸኣ ኣኻይዳኻ ኬቕንዕ እዩ። ባዕለይ እፈልጥ ኣይትበል፡ ንእግዚኣብሄር ፍራህ፡ ካብ ክፉእ ከኣ ርሐቕ። እዚ ንሕምብርትኻ ፈውሲ ነዕጽምትኻውን ኣንጕዕ ኪዀነካ እዩ።” ምሳ.3:5-8 ከመይሲ ዋላ እኳ ብዙሕ ንሃቅን እንበር እቲ ጸኒዑ ዝነብር ምኽሪ እግዚኣብሄር እዩ።

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ብሳህልኻ ደጊፍካ ነዛ ሓዳሽ ዓመት ስለዘብጻሕካኒ ኤመስግነካ ኣለኹ። ኣብዛ ሓዳስ ዓመት ዝመደብክዎ መደባት ኩሉ እተጽንዖ ንስኻ ኢኻ እሞ ኣብ ሓይለይን ክእለተይን ዘይኮነስ ኣባኻ እእመንን እውከልን ኣለኹ። ብስም የሱስኣሜን!

0 comments