ዘይለዋወጥ እንታይ ኣሎ? [Sunday 30th Jul 2023]

Posted on 2023-07-30 · 657 · 1 · 0

107 resources uploaded

የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ንሱ እዩ። እብ.13:8

ኣብዛ ምድሪ ካብ ዘሎ ኩሉ ነገራት ዘይልዋጥ ነገር ይልቦን። ፍጥረት ይውለድ ይዓቢ ይመውት ድማ። ባህሪ ወዲ ሰብ እውን እንተኾነ ይልወጥ እዩ። ጽሓፊ እብራውያን የሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንመጻእን ከም ዘይለዋወጥ እዩ ዝነግረና። የሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰለስቲኡ ናይ ጊዜ ክፋል ዘይለዋወጥ ምዃኑ እንታይ እዩ ዘረድኣና?

ትማሊ- የሱስ ኣብ ታሪኽ ወዲሰብ ጣልቃ ብምእታው ማንነቱ ዝግለጸሉ እዋን እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ሰባት የሱስ ክርስቶስ መን ምዃኑ ፈሊጦሞ።

ሎሚ- ንሕና ብዛዕባ እቲ ኣብ ታሪኽ እተገልጸ የሱስ ክርስቶስ ሰሚዕና ምስኡ ሕብረት ብምግባርና ንሱ ከምቲ ትማል ሎሚውን ዘይተለወጢ ምዃኑ የረድኣና።

መጻኢ (ንዘልኣለም)- ናይ መጻኢ ተስፋና ኣብኡ ስለ ዝኾነ፡ ንሱ ከም ትማልን ሎምን ንመጻኢውን ዘይልወጥ ብምዃን እታ ተስፋና ክሳዕ ክንደይ ጽንዕቲ ምዃና የርእየና።

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ንስኻ ንዘልኣለም ህያው ኢኻ። እቲ ዝለኣኽካዮ የሱስ ክርስቶስ ድማ ትማልን ሎምን ንዘለኣለም ንሱ እዩ። ምድሓንናን ተስፋናን ድማ ኣብኡ ኣብቲ ዘይለዋወጥ የሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ኤመስግነካ ኣለኹ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments