ኣብ ቤትካ ስፍራ ኣለዎዶ? [Wednesday 20th Dec 2023]

Posted on 2023-12-20 · 566 · 0 · 0

122 resources uploaded

በዅሪ ወዳ ወለደት ብዓለባውን ጠቕለለቶ፡ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ስፍራ ስለ ዘይነበሮም ድማ፡ ኣብ መብልዕ ማል ኣደቀሰቶ። ሉቃ.2:7

እዚ እዋን እዚ እዋን ልደት እዩ። ሰባት ድማ ብዝተፈላለዩ መገዲ እዮም ንልደት ዘብዕልዎ-ህያባት ብምቅይያር፡ ቤትካ ብምስላም፡ ስድራቤት ብምትእኽኻብ፡ ፌስታ ብምድላው፡ ብምብጽጻሕ፡ ካብዚ ሓሊፉ እውን ብዕብዳንን ዳንኬራን ዘብዕልዎ ሒደት ኣይኮኑን። ህድእ ኢለ ከስተብህሎ ከለኹ ድማ ዓለምና ነቲ ቀንዲ ምኽንያት ናይዚ በዓል ዝኾነ ክርስቶስ የሱስ ዘንጊዓ ብዘብለጭልጭ ነገራትን ብሓደ ገባሪ ሰናይ ዝበሃል ብዓል ቀይሕ ክዳን ሮጊድ ሰብኣይን ከም ዝተክኣቶ እየ ዝዕዘብ። ኣብ እዋን ልደት ንየሱስ ክርስቶስ ዝግብኦ ቦታ ዘይምሃብ ግና ኣብ ህይወት የሱስ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን።

የሱስ ክውለድ ከሎ ኣብቲ ማሕደር ኣጋይሽ ንዕኡ ዝከውን ቦታ ኣይነበረን። ብህጻንነቱ ኣብ ቤተልሄም ክዓቢ እውን ቦታ ኣይነበሮን። ኣብ ናዝሬት ውሉድ ኣምላኽ ምዃኑ ክሰብኽ ምስ ጀመረ ድማ ኣብ ቤት ጸሎት ቦታ ኣይተዋህቦን። ንጉስ ምዃኑ እኳ እንተነገረ ኣብ ቤት ንጉስ ቦታ ኣይረኸበን። ኣብ ሞቱ ድማ ኣብ ምድሪ ቦታ ስለ ዘይነበሮ ሓዲግ ሰማይ እዩ ተሰቒሉ። ኣብ መወዳእታ እውን ናቱ መቓብር ስለ ዘይነበሮ ኣብ ናይ ካልኦት መቓብር እዩ ተቐቢሩ። ሕጂኸ ንሕና ኣብዚ እዋን ልደት ኣብ ቤትናን ልብናን ቦታ ሂብናዮ ዲና ወይስ ብኻልእ ነገራት መሊእና ስፍራ ስኢንናሉ ኢና ዘሎና?

ጸሎት: ዎ ኣምላኽ ምኽንያት በዓል ልደት ክርስቶስ ምዃኑ ተረዲኤ ኣለኹ። ኣብዚ ዘመን ብዝግበሩ ነገራት ተዋሒጠን ተመሊአን ንክርስቶስ ኣብ ቤተይን ኣብ ህይወተይን ቦታ ክስእነሉ ኣይደልይን እየ። ንሱ ኣብ ልበይ ተወሊዱ ንጉስ ልበይ ክኸውን እዩ ምርጫይ እሞ ጸጋኻ ኣብዝሓለይ። ብስም የሱስ ኣሜን!

0 comments